Hankkeet

Yhdistys toimii aktiivisesti säveltämisen alkeisopetuksen edistäjänä. Se on rakentanut useita laajoja hankkeita lähentääkseen nuoria eri puolilla Suomea säveltämisen, monitaiteisuuden ja luovan toiminnan mahdollisuuksiin. Pedagogiset hankkeet ovat avanneet säveltämisen ja musiikillisen luovuuden maailmaa mm. koululaisille ja musiikkiopistojen opiskelijoille. Samalla työskentely ikääntyneiden ja muistisairaiden parissa on osoittanut, miten säveltämisprosessiin osallistumisella voi olla suuri elämän laatuun parantava vaikutus.

Hankkeissa on ollut tärkeänä painotuksena myös säveltäjien oman ammattitaidon kehittäminen. Pedagogiikkahankkeilla on myös työvoimapoliittinen ulottuvuutensa: taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien myötä säveltäjille tarjoutuu uusia työtehtäviä.

Ääneni äärelle on Suomen Säveltäjien vuoden 2017 kärkihanke. Se syventää edelleen sekä sävellyksen alkeisopetuksen kehittämistä että säveltäjien pedagogisia taitoja.