Hankkeet

Suomen Säveltäjät edistää aktiivisesti säveltämisen alkeisopetusta.

Se on rakentanut useita laajoja hankkeita lähentääkseen nuoria eri puolilla Suomea säveltämisen, monitaiteisuuden ja luovan toiminnan mahdollisuuksiin. Pedagogiset hankkeet ovat avanneet säveltämisen ja musiikillisen luovuuden maailmaa mm. koululaisille ja musiikkiopistojen opiskelijoille.

Hankkeisiin osallistuvien ikäryhmä saattaa olla myös laajempi. Työskentely ikääntyneiden ja muistisairaiden parissa on osoittanut, miten säveltämisprosessiin osallistumisella voi olla suuri elämän laatua parantava vaikutus.

Hankkeissa on ollut aina tärkeänä painotuksena myös säveltäjien oman ammattitaidon kehittäminen. Pedagogiikkahankkeilla on myös työvoimapoliittinen ulottuvuutensa: taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien myötä säveltäjille tarjoutuu uusia työtehtäviä.

 

Ääneni äärelle

Ääneni äärelle on Suomen Säveltäjien vuonna 2017 alkanut kärkihanke, joka on syventänyt aiempien hankkeiden tapaan sävellyksen alkeisopetuksen kehittämistä ja säveltäjien pedagogisia taitoja.

 

Opus 1

Sävellyspedagogiikan aineistopankki Opus 1 

Idea aineistopankista syntyi Ääneni äärelle -työryhmän työn tulosten pohjalta. Aineistopankki on laadittu yhteistyössä Musiikinteoria- ja säveltapailupedagogit Mutes ry:n kanssa.

 

Aiempia pedagogiikkahankkeita

(Kuva: Minna Leinonen ja Kordelinin säätiön tukemaan sävellyshankkeeseen osallistuneita Pirkanmaan musiikkiopiston nuoria muusikoita ja opettajia)