Hankkeet

Suomen Säveltäjät edistää aktiivisesti säveltämisen alkeisopetusta.

Se on rakentanut useita laajoja hankkeita lähentääkseen nuoria eri puolilla Suomea säveltämisen, monitaiteisuuden ja luovan toiminnan mahdollisuuksiin. Pedagogiset hankkeet ovat avanneet säveltämisen ja musiikillisen luovuuden maailmaa mm. koululaisille ja musiikkiopistojen opiskelijoille.

Hankkeisiin osallistuvien ikäryhmä saattaa olla myös laajempi. Työskentely ikääntyneiden ja muistisairaiden parissa on osoittanut, miten säveltämisprosessiin osallistumisella voi olla suuri elämän laatua parantava vaikutus.

Hankkeissa on ollut aina tärkeänä painotuksena myös säveltäjien oman ammattitaidon kehittäminen. Pedagogiikkahankkeilla on myös työvoimapoliittinen ulottuvuutensa: taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien myötä säveltäjille tarjoutuu uusia työtehtäviä.

 

Kärkihanke 2017: Ääneni äärelle

Ääneni äärelle on Suomen Säveltäjien vuoden 2017 kärkihanke. Se syventää aiempien hankkeiden tapaan sävellyksen alkeisopetuksen kehittämistä ja säveltäjien pedagogisia taitoja.

 

Aiempia pedagogiikkahankkeita

(Kuva: Minna Leinonen ja Kordelinin säätiön tukemaan sävellyshankkeeseen osallistuneita Pirkanmaan musiikkiopiston nuoria muusikoita ja opettajia)