Jäsenyys

Suomen Säveltäjät ry on ammattisäveltäjien järjestö, jonka jäsenyyttä voivat hakea suomalaiset ja Suomessa asuvat taidemusiikin eli vakavan musiikin säveltäjät. Jäsenyydelle ei aseteta tyyli- tai musiikinlajikriteerejä, vaan kukin jäsenhakemus käsitellään yksilöllisesti ottaen huomioon, että taidemusiikin käsite on historiallisesti muuttuva. (Yhdistykseen kuuluu myös sellaisia säveltäjiä, jotka toteuttavat musiikkinsa elektroakustisin keinoin, sekä säveltäjiä, joiden musiikilliset lähtö­kohdat ovat jazzissa.)

Hakijalla tulee olla tuotanto eli useampia teoksia, jotka hallitus katsoo taiteellisesti arvokkaiksi. Näiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. siihen

  • kuinka persoonallista musiikillinen materiaali on
  • millaiset ovat sävellystekniset valmiudet
  • miten musiikilliset ideat on toteutettu
  • miten tarkoituksenmukaisesti nuotinnos toimii käytännön esitystilanteessa. (Tämä ei koske puhtaasti elektroakustista musiikkia.)

Huomiota kiinnitetään myös teosten julkisuuteen eli siihen, onko hakijalta tilattu teoksia ja onko hänen sävellyksiään ollut esillä kansainvälisesti tai kansallisesti merkittävissä yhteyksissä. Suomessa tällaisiin voidaan lukea esim. Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n jäsenorkestereiden ja Finland Festivalsin jäsentapahtumien konsertit sekä vakiintuneet konserttisarjat ja radiolähetykset.

Hakijalta edellytetään, että hän on hankkinut taidemusiikin sävellysteknisiä taitoja ja sen tradition tuntemusta joko institutionaalisilla opinnoilla tai itse opiskellen. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota hakijan toimintaan kokonaisuudessaan.

Jäsenyydestä päättää yhdistyksen hallitus, joka käsittelee jäsenanomuksia kahdesti vuodessa. Anomukset tulee jättää sisään kahtena kappaleena 15.8. tai 1.12. mennessä. Suunnitellessasi hakemuksen tekemistä, ole yhteydessä yhdistyksen toimistoon, josta saat tarkempia ohjeita hakuprosessiin liittyen. Jäsenyyttä haetaan vapaamuotoisella anomuksella, johon tulee liittää:

  1. Hakemuskirje, josta käy ilmi, miksi jäsenyyttä haetaan.
  2. Curriculum vitae, josta ilmenevät syntymäaika ja vakinainen asuinpaikka, yhteystiedot sekä opinnot ja opettajat, suoritetut tutkinnot ja mahdollisesti saadut sävellyspalkinnot.
  3. Teosluettelo soitinkokoonpanoineen. Kunkin teoksen kohdalle on syytä merkitä kantaesityspäivä ja -esittäjä sekä sellaiset muut esitysyhteydet, joilla hakijan mielestä on merkitystä, samoin tilaaja, jos kysymys on tilaussävellyksestä.
  4. Muutamia kestoltaan ja soitinkokoonpanoltaan erilaisten teosten partituureja (4-6 kpl), jotka antavat mahdollisimman monipuolisen kuvan hakijan tuotannosta (materiaali tulosteena kahtena kappaleena). Jos teoksista on olemassa tallenne, se on syytä liittää mukaan.

Halutessaan hallitus voi kysyä yhdistyksen jäsenkokouksen kantaa ennen jäsenyyspäätöksen tekemistä. Jäsenhakemus liitteineen toimitetaan kaksin kappalein yhdistyksen toimistoon:

Suomen Säveltäjät ry, Urho Kekkosen katu 2 C, 00100 Helsinki

Kielteisestä päätöksestä ei voi valittaa, mutta jäsenyyttä voi hakea uudelleen.