Työtä säveltäjälle: Ääneni äärelle -hanke lisää sävellyksen opetusta

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman uudistumisen myötä säveltäminen on nousemassa yhä vahvempaan asemaan kouluissa ja musiikkiopistoissa. Juuri nyt meillä on tarve pysyä muutoksessa mukana ja paitsi osallistua sävellyspedagogiikkaprojekteihin myös olla aktiivisesti luomassa uusia hankkeita, jotka edistävät taidemusiikin kehittymistä ja kasvua ja vaalivat suomalaisen musiikin monimuotoisuutta.

Suomen Säveltäjät ry:llä on takanaan useita sävellyspedagogiikkahankkeita. Kordelinin säätiön ja Opetushallituksen tukemassa hankkeessa vuosina 2015–2016 oli mukana 14 yhdistyksemme säveltäjää. Kolmio- ja ITU-hankkeet työllistivät säveltäjiä vuosina 2013–2015.

Lisätietoja: projektisihteeri Hanna Kosonen aaneniaarelle@gmail.com

Ääneni äärelle on vuoden yhdistyksen kärkihanke vuonna 2017

Sävellyspedagogiikkahanke Ääneni äärelle on Suomen Säveltäjät ry:n vuodelle 2017 suunniteltu toiminnallinen kärkihanke, jonka käynnistämiseen on saatu avustusta mm. Teostolta. Hankkeen tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria taidemusiikista sitä itse säveltämällä ja kehittää oppilaitosten valmiuksia järjestää sävellysopetusta. Hanke keskittyy sävellyksen alkeisopetuksen kehittämiseen ja säveltäjien pedagogiseen koulutukseen.

Hankkeessa työllistyvät säveltäjät valittiin avoimen haun kautta kevättalvella 2017. Projekti toteutuu kunkin hankkeeseen osallistuvan säveltäjän lähialueen musiikkioppilaitoksen musiikin perusteiden tunneilla tai koulujen musiikkitunneilla lukuvuonna 2017–2018.

Hallituksemme yhtenä päämääränä on avata uusia työllistymismahdollisuuksia säveltäjille. Samoin haluamme vahvistaa opetuksen sukupuolista tasa-arvoisuutta. Säveltäminen voi olla sekä tytöille että pojille muusikkoutta vahvistava väline itseilmaisuun, houkutteleva harrastus – tai myöhemmin ammatti.

Suomalaisen taidemusiikin tulevaisuus turvataan toimilla, joiden kautta lapsia ja nuoria osallistetaan taidemusiikkiin laajasti. Olemme hyvin toiveikkaita, että lisääntyvä kiinnostus säveltämiseen niin kouluissa kuin musiikkiopistoissakin kartuttaa myös sävellysopetuksen kysyntää.

 

Minna Leinonen
Kirjoittaja on säveltäjä, sävellyksenopettaja ja Suomen Säveltäjät ry:n hallituksen jäsen
(Kompositio 2/2016, muokattu 9/2017)