ITU-sävellyshanke vei monitaiteisuutta luokkahuoneisiin

Monitaiteinen ja -kielinen ITU-hanke toteutettiin Koneen säätiön rahoittamana itähelsinkiläisille yläastelaisille vuosina 2013–2015. Ohjaavien kuvataide- ja musiikinopettajien sekä säveltäjien johdattamina innostettiin nuoria tekemään taidetta omien ideoidensa pohjalta. Prosessin aikana kouluryhmät valmistivat esityksen yhteiseen lopputapahtumaan.

ITU-sävellyspedagogeina toimivat säveltäjät Juha T. Koskinen, Sami Klemola, Minna Leinonen ja Sibelius-Akatemiasta Laonikos PsimikakisChalkokondylis. ITUun osallistuivat myös Sibelius-Akatemian sävellyspedagogiikka-auskultantit Dante Thelestam ja Walter Sallinen. Orientoivan koulutuksen ITU-ohjaajille antoivat lehtori Riitta Tikkanen ja näyttelijä Elina Stirkkinen.

Minna Leinonen tiivistää hyvin hankkeen kuvaa ja musiikkia yhdistäviä lähtökohtia:

”Suurin osa ITU-hankkeeseen osallistuneista nuorista ei ollut musiikin harrastajia. Nuoret muunsivat piirtämiään hahmoja musiikillisiksi karaktääreiksi ja karaktäärejä edelleen musiikillisiksi improvisaatioiksi. Porolahden musiikkiluokalla improvisoitiin musiikkia liikkuvaan animaatioon, äänitettiin improvisaatiot ja poimittiin niistä ne materiaalit, jotka haluttiin sisällyttää teokseen ja kehiteltiin parhaita aineksia edelleen toistettavissa olevaan sävellykseen.”

 

Säveltäjä törmäsi kaaokseen ja oppi sietämään sitä

ITU ja sen myötä säveltäjän jalkautuminen kouluarkeen avarsi Leinosen omia taitoja työskennellä nuorten parissa.

”Erityisesti ensimmäinen ITU-prosessi oli minulle myös kaaoksen sietämistä.”

”Me pedagogit olimme koko ajan tuntosarvet pystyssä. Jos oppilaalta tuli impulssi, tuntisuunnitelma saattoi elää paljonkin tunnin aikana.” Ohjaajat oppivat toimimaan luokkahuonedynamiikan kanssa, kun mielialat ja aktiivisuuden tasot heilahtivat hetkessä äärimmäisyydestä toiseen.

Leinonen kuvaa oma kasvuaan ITU-hankkeessa näin:

”ITU-projektin aikana oppi paremmin luottamaan keskeneräisyyteen, ’sapluunattomuuteen’ ja ennen kaikkea luottamaan oppilaisiin. Mitä enemmän luotti ryhmään ja mitä enemmän oppilaille antoi vastuuta, sitä enemmän he motivoituvat työskentelyyn.”

”Parhainta antia ITU-hankkeessa oli monitaiteellinen tiimityö ja nuoret, jotka monien hankaluuksienkin jälkeen heittäytyivät mukaan prosessiin, sitoutuivat siihen täysillä ja halusivat kokonaisuuden onnistuvan.”

Dante Thelestam arvosti erityisesti Tikkasen ja Stirkkisen työpajoja käytännön harjoituksineen. Kokonaisuutena hän arvioi oppimaansa:

”Ajattelen, että varsinkin työ peruskoulussa ’ei-muusikoiden’ parissa oli tärkeä kokemus, joka avartaa pedagogisia taitoja ja tavoitteita. Opettavaista oli varsinkin suuren ryhmän kanssa työskentely, yhteistyö muiden opettajien kanssa ja musiikin työstäminen heterogeenisessä ryhmässä.”


Aarne Toivonen
(5/2017)

Sitaatit pohjautuvat säveltäjien loppuraportteihin ja sähköposteihin.

 

ITU 2013–2015

Sävellyspedagogit
Juha T. Koskinen, Sami Klemola, Minna Leinonen ja Laonikos PsimikakisChalkokondylis

Sibelius-Akatemian sävellyspedagogiikka-auskultantit (ITU 2. vuosi)
Dante Thelestam ja Walter Sallinen

Kuvataidepedagogit
Juho Hellsten, Janne Kärkkäinen ja Tuuli Helve