Suomen Säveltäjät ry

Suomen Säveltäjät ry on aatteellinen yhdistys, jonka jäsenistö koostuu taidemusiikin säveltäjistä. Yhdistys toimii eri puolilla maata ammattiaan harjoittavien jäsentensä keskinäisenä yhdyssiteenä. Asiantuntijaorganisaationa se valvoo ja tukee säveltäjien taiteellisia, ammatillisia ja taloudellisia etuja sekä edistää Suomen luovaa säveltaidetta.

Suomen Säveltäjät ry seuraa aktiivisesti taidemusiikin alan kehittymistä osana laajempaa yhteiskunnallista ja kulttuuri- ja koulutuspoliittista kehystä. Yhdistys osallistuu intressipiiriinsä liittyvien organisaatioiden toimintaan, ottaa tarvittaessa kantaa ajankohtaisiin kulttuuripoliittisiin kysymyksiin ja edistää suomalaisen musiikin esittämistä, tallentamista ja kustantamista. Yhdistys on mukana useissa taiteen toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavissa toimikunnissa ja yhteenliittymissä huolehtimassa säveltäjien eduista.

Suomen Säveltäjät ry seuraa säveltäjille avoimia apurahoja, kilpailuja sekä taiteilijaresidenssi- ja workshop-mahdollisuuksia ja tiedottaa niistä jäsenilleen. Yhdistys järjestää jäsenilleen koulutustilaisuuksia yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Suomen Säveltäjät ry on jäsenenä seuraavissa organisaatioissa ja yhdistyksissä:

Lisäksi yhdistyksen jäsenlehti Kompositio on Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsen.

Suomen Säveltäjät ry:n säännöt ja tietosuojaseloste

 

[päivitetty 28.5.2019]