Juha T. Koskinen: Nen

Nen

Kioicho Salon Hall, Tokio, Japani

Kyoko Fukushi, piano

19.12.2019