Finlands Tonsättares Sibeliusfond

Finlands Tonsättares Sibeliusfond grundades den 18.10.1945. Fondens upphov är intimt anknutet till grundandet av Finlands Tonsättare rf och dess huvuduppgift, att säkra tonsättarnas ekonomiska ställning. Kring sin 80-årsdag tillät Jean Sibelius att fonden skulle få använda hans namn, och han kallades år 1945 till Finlands Tonsättare rf:s första hedersmedlem. Sibeliusfonden delar ut arbetsstipendier och från och med år 1991 även understöd till kompositionsbeställningar. Fonden agerar självständigt, men dess styrelse väljs av Finlands Tonsättares höstmöte. Fondens kapital samlades in med hjälp av en folkinsamling.

Finlands Tonsättares Sibeliusfond delar ut följande stipendier och understöd för att främja inhemsk tonkonst:

  1. Stipendier för att komponera främst konsert- och motsvarande konstmusik, även kompositionsinriktade studier kan komma i frå Stipendier beviljas inte för inspelningar, inte heller för inköp av instrument eller apparatur. Den som tilldelats ett stipendium måste ge en redovisning av stipendiets bruk före slutet av kalenderåret efter det år stipendiet har beviljats.
  2. Understöd från fonden för kompositionsbeställningar för beställning av nya kammarmusikverk. Ansökningen görs av musikern eller av exempelvis festivalarrangörer, för arvoden för kompositionsbestä Understöd ges inte åt sådana projekt som redan har förverkligats.
  3. Pegasos-understöd för tonsättningar av finländsk lyrik. Understödet ges i första hand för kompositioner som är tonsatta till texter av levande finländska lyriker. Man kan ansöka om understöd även för lyrikern.

Stipendier (1 och 3) är skattefri inkomst.

Understöd (2) är skattepliktig inkomst.

 

Finlands Tonsättares Sibeliusfond
Tel. (09) 44 55 89
Ombundsman: Annu Mikkonen

 

Kommande sökning

Ansökningstiden avslutas den 31.10.2016. Länk till ansökan.