Madetojastiftelsen

Leevi Madetoja testamenterade sina verks upphovsrättsliga inkomster till Finlands Tonsättare rf. Testamentet trädde i kraft år 1973, efter Madetojas hustrus L. Onervas död. Madetojastiftelsen grundades år 1977 och administreras av Finlands Tonsättare rf. Stiftelsen använder de upphovsrättsliga inkomsterna till att främja Madetojas musik samt övrig finländsk musik, framförallt i form av understöd till kompositionsbeställningar.

 

UTLYSNING AV SÖKNING 2015

Den av Finlands Tonsättare rf grundade Madetojastiftelsen utlyser sökning. Understöd ges för projekt förknippade med Leevi Madetojas verk samt för beställning av nya finländska kompositioner. Ett begränsat antal understöd kan beviljas även för inspelningar och framföranden av ny finländsk musik.

Understödet är i första hand avsett för sådana musiker och sammanslutningar vilka inte får ett betydande offentligt understöd. Ansökningen görs av musikern eller av den som beställer det nya verket. Understöd beviljas inte för redan förverkligade projekt. Understöd beviljas inte heller en sökande och/eller en tonsättare med ett halvfärdigt projekt som redan understöds av stiftelsen. Ett understöd kan inte fås två år i rad. Inspelningsunderstöd kan ansökas av även tonsättaren.

I ansökningar för kompositionsbeställning bör bifogas tonsättarens medgivande.

Sammanslutningar bifogar till ansökningen det nyaste bokslutet och en budget.

Understöden betalas i efterskott mot redovisning.

Ansökningar med bilagor bör sändas senast den 30.1.2015 (poststämpel) till adressen:

Madetojastiftelse
Urho Kekkonens gata 2 C
00100 HELSINGFORS

Ansökningar sända med e-mail eller som rekommenderade brev tas inte i beaktande.

Förfrågningar besvaras av stiftelsens ombud

Annu Mikkonen, tel. (09) 44 55 89
annu.mikkonen@composers.fi