Om föreningen

Finlands Tonsättare rf är en ideell förening vars medlemmar består av tonsättare som arbetar med seriös konstmusik. Föreningens avsikt är att fungera som en förenande institution för alla sina yrkesutövande medlemmar runtom Finland. Den övervakar och understöder tonsättarnas konstnärliga, yrkesrelaterade och ekonomiska intressen samt främjar Finlands skapande tonkonst.

Finlands Tonsättare rf deltar i verksamhet i de organisationer som hör till föreningens intressesfär, tar vid behov ställning till aktuella kulturpolitiska frågor och eftersträvar att främja framföranden, inspelningar och tryckning av finländsk musik. Åt sina medlemmar arrangerar föreningen även utbildningstillfällen i samarbete med andra sektorers sakkunniga.

Finlands Tonsättare rf är även en sakkunnigorganisation som ger utlåtanden och agerar för upphovsmannens bästa. Föreningen deltar i flera kommissioners eller sammanslutningars arbete för att kunna styra konstnärlig verksamhet och beslutsfattning på ett sätt som skyddar upphovsmannens rättigheter. Föreningen följer aktivt med och informerar sina medlemmar om sektorns utveckling, stipendier och tävlingar samt konstnärsresidens- och workshop-verksamhet.

Finlands Tonsättare rf är grundad år 1945. År 2015 firar föreningen således sitt 70-årsjubileum.

Föreningens ordförande:

 • Selim Palmgren (1945-1952)
 • Sulho Ranta (1952-1956)
 • Olavi Pesonen (1956-1965)
 • Joonas Kokkonen (1965-1971)
 • Aulis Sallinen (1971-1974)
 • Erkki Salmenhaara (1974-1977)
 • Olavi Pesonen (1977-1981)
 • Usko Meriläinen (1981-1992)
 • Mikko Heiniö (1992-2010)
 • Tapio Tuomela (2010-2014)
 • Antti Auvinen (2014- )