Framsida

Finlands Tonsättare rf är en ideell förening vars medlemmar består av tonsättare som arbetar med seriös konstmusik. Föreningen fungerar som en förenande institution för alla sina yrkesutövande medlemmar runtom Finland. Den övervakar och understöder tonsättarnas konstnärliga, yrkesrelaterade och ekonomiska intressen samt främjar Finlands skapande tonkonst.

Åt sina medlemmar arrangerar föreningen utbildningstillfällen i samarbete med andra sektorers sakkunniga. I samband med föreningens möten, seminarier och paneldiskussioner har medlemmarna möjlighet att skapa nätverk och ta del av samt bidra till sektorns centrala diskussionsämnen.

 

Viktiga dokument:

 • Föreningen Finlands Tonsättare rf
  • Urho Kekkonens gata 2 C
  • 00100 Helsinfors
  • 09 44 55 89
  • FAX 09 44 01 81
  • saveltajat@composers.fi
  • www.composers.fi