Tekijänoikeus & Teosto

Tekijänoikeudessa on tekijän turva

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä ja sen tekijöitä. Osaltaan se varmistaa luovuuden jatkumisen ja tekijöiden toimeentulon; tekijänoikeus on tekijän oikeus.

Valtaosalla taiteilijoista ei ole kuukausipalkkaa. Tekijän tulot riippuvatkin usein siitä, kuinka paljon heidän töitään myydään, julkaistaan, esitetään tai käytetään. Nämä tulot perustuvat tekijänoikeuteen. Tekijänoikeus antaa tekijälle mahdollisuuden määrätä teoksensa käytöstä ja myydä sitä eteenpäin. Käytännössä tekijät myyvät korvauksia vastaan käyttöoikeuksia teokseensa. Esimerkiksi säveltäjä voi myydä kustantajalle oikeuden julkaista teos nuottijulkaisuna.

Ilman tekijänoikeutta kulttuurin ja viihteen tekeminen ja tuottaminen ei olisi kannattavaa, sillä kuka tahansa voisi omia kenen tahansa työn itselleen ja esimerkiksi hyötyä rahallisesti toisen työn tuloksesta. Tekijänoikeus siis mahdollistaa sen, että meillä on ja meille syntyy vastaisuudessakin uutta kiinnostavaa kuunneltavaa, luettavaa ja katsottavaa.

Tekijänoikeussuojaa saa mikä tahansa teos, joka on ylittänyt ns. teoskynnyksen. Teoskynnys ylittyy, jos teoksen on tekijänsä henkisen luomistyön itsenäinen ja omaperäinen tulos. Käytännössä teokseksi katsotaan mikä tahansa luovan työn tulos, joka on sen verran omaperäinen, ettei joku toinen tekisi täysin samanlaista. Teoksia voivat olla mm. sävellykset, valokuvat, tietokonepelit ja -ohjelmat, näytelmät, elokuvat, piirrustukset ja maalaukset ja koreografiat. Myös moni muukin luovan työn tulos lasketaan teokseksi.

Vuonna 1928 perustettu Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Se toimiii välittäjinä musiikin tekijöiden ja käyttäjien välillä. Ilman Teostoa jokainen suomalainen musiikkia käyttävä yritys joutuisi sopimaan kunkin musiikin tekijän kanssa erikseen tämän teoksien käyttämisestä.  Teoston tehtäviin kuuluvat myös musiikintekijöiden edunvalvonta sekä musiikin monimuotoisuuden edistäminen.

Musiikin tekijä voi liittyä Teostoon, kun hänellä on vähintään yksi sävellys, sanoitus tai sovitus, jota on esitetty julkisesti tai joka on julkaistu äänitteellä. Kun musiikintekijä liittyy Teostoon, hänestä tulee oikeudenomistaja-asiakas. Halutessaan hän voi hakea myöhemmin Teoston jäsenyyttä, jolloin hän voi osallistua yhdistyksen päätöksentekoon. Jäsenyydestä päättää Teoston hallitus.

Suomen Säveltäjät ry kehottaa omia jäseniään hakemaan Teoston jäsenyyttä jo uran varhaisessa vaiheessa. Näin pääset omalla äänivallallasi mukaan vaikuttamaan musiikintekijöille tärkeisiin asioihin.

Muita suomalaisia tekijänoikeusjärjestöjä:

  • Gramex, äänitteillä esiintyvät taiteilijat ja äänitteiden tuottajat
  • Kopiosto, myöntää lupia painotuotteiden kopiointiin, nauhoitettujen tv- ja radio-ohjelmien käyttöön ja tv-kanavien jakeluun sekä edelleen lähettämiseen
  • Kuvasto, kuvataiteilijat
  • Sanasto, kirjailijat ja kääntäjät
  • Tuotos, itsenäiset AV-tuottajat