Suositustariffit

Suomen Säveltäjät ry on neuvotellut Suomen Laulajain ja Soittajain Liiton ja Suomen Solistiyhdistys ry:n kanssa suositukset vähimmäistariffeiksi sävellystilauksille. Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kanssa vuonna 2008 neuvoteltuihin tariffeihin on tehty indeksikorotus vuonna 2018.

Sävellystilaustariffitaulukko ei ole sopijaosapuolia sitova dokumentti. Sävellystilauspalkkio voidaan sopia myös toisin kuin taulukossa on esitetty.