Suositustariffit

Suomen Säveltäjät ry on vuonna 2008 neuvotellut yhdessä Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n, Suomen Laulajain ja Soittajain Liiton ja Suomen Solistiyhdistys ry:n kanssa suositukset vähimmäistariffeiksi sävellystilauksille. Sävellystilaustariffeja ei ole päivitetty vuoden 2008 jälkeen. Neuvotteluja tariffien päivittämisestä käydään parhaillaan sopijaosapuolien kesken.

Sävellystilaustariffitaulukko ei ole sopijaosapuolia sitova dokumentti. Sävellystilauspalkkio voidaan sopia myös toisin kuin taulukossa on esitetty.