Sävellystilaukset

Sävellystilauksia tukevat mm:

Sävellystilaus on aina merkittävää luovan säveltaiteen edistämistä. Säveltäjän lisäksi se tuo myös arvostusta ja huomiota sekä tilaajalle että esittäjille.

  1. Sävellystilauksesta kannattaa tehdä aina kirjallinen sopimus, jossa on määritelty mahdollisimman tarkkaan sävellystilausta koskevat seikat kuten mm. teoksen kokoonpano, kesto, valmistumis- ja esittämisajankohdat ja palkkio. Tilauksesta neuvotellessa palkkio teoksesta on syytä määrittää mahdollisimman hyvin työmäärää vastaavaksi. Pääsääntöisesti palkkio maksetaan vasta teoksen valmistuttua. Erityisen suurissa teoksissa voidaan harkita osa palkkiosta maksettavaksi ennen työn valmistumista. Sopimus voidaan laatia vapaamuotoisesti tai valmiille sopimuslomakkeelle. Sopimuslomakkeita on saatavissa Suomen Säveltäjät ry:n kotisivuilta www.composers.fi, sekä tilaamalla toimistosta puh: (09) 44 55 89.
  2. Esitysmateriaalin teettämisestä vastaa pääsääntöisesti tilaaja tai joissakin tapauksissa säveltäjän kustantaja. Puhtaaksikirjoittajan kanssa on syytä sopia hyvissä ajoin aikataulusta ja palkkiosta. Jos säveltäjä valmistaa esitysmateriaalin, puhtaaksi kirjoituksesta ja siihen liittyvästä palkkiosta tulee sopia jo sävellystilauksen yhteydessä. (Ks. esitysmateriaalin editoinnin perusteet -opas.)
  3. Teoksen valmistumisajankohta on hyvä sopia riittävän aikaiseksi. On syytä määritellä mahdolliset sanktiot (mm. palkkion osalta) tilanteessa, jossa sävellys ei valmistu määräaikaan mennessä. Samoin on määriteltävä menettely tilanteessa, jos suunniteltu kantaesitys lykkääntyy tai jopa peruuntuu kokonaan säveltäjästä riippumattomista syistä.
  4. Mahdolliset ongelma- tai riitatilanteet on tietysti hyvä yrittää hoitaa neuvottelemalla. Huolellisesti laadittu sävellystilaussopimus turvaa niin säveltäjän kuin tilaajankin oikeudet. Ongelmatilanteissa voi kääntyä Suomen Säveltäjät ry:n puoleen.
  5. Tilausteoksen kantaesitys on kulttuuritapaus. Jotta tilaaja, esittäjät ja säveltäjä sekä yleisemminkin sävellystilaustoiminta saisivat ansaitsemansa huomion, kannattaa järjestäjiä muistuttaa, että he informoivat tiedotusvälineiden edustajia ajoissa sekä kutsuvat heidät esitykseen.
  6. Suomen Säveltäjät ry kehottaa osapuolia täyttämään myös konserttiäänitteen promootiokäyttöä koskevan sopimuksen.
  7. Ilmoita teoksen kantaesitys yhdistyksen toimistoon.