Kustannussopimus

Mallikustannussopimukset (2014):

Mallikustannussopimus päivitettiin syksyllä 2014. Ensimmäinen suomalainen musiikin mallikustannussopimus saatiin aikaiseksi vuonna 1985. Sopimusta päivitettiin vuonna 1996 ja edellisen kerran 2008, jolloin myös julkaistiin ohjeistus hyvästä käytännöstä. Vuoden 2014 sopimusmalli poikkeaa aiemmista sikäli, että nyt käytössä on kaksi sopimusmallia: Malli A, joka täytetään, kun tehdään nuotti, ja Malli B jota käytetään, kun sopimuksen kohteena olevasta teoksesta ei lähtökohtaisesti suunnitella tehtävän nuottia. Tällä sivulla jaossa on Malli A. B-mallin voit ladata esim. Suomen Musiikintekijät ry:n sivulta.

Mallikustannussopimuksia on suositeltavaa käyttää, jos suhde tekijän ja kustantajan välillä on syntymässä. Toisin sanoen silloin, jos tekijä kokee tarpeelliseksi saada sävellyksensä kaupallisesti kustannettua ja siitä kompensaatioksi luovuttaa kustantajalle osuuden omista tekijänoikeuskorvauksistaan, ja kustantaja ottaa sille siirretyn vastuun vastaan

Mallikustannussopimukset on laadittu Suomen Musiikkikustantajat ry:n, Suomen Säveltäjät ry:n sekä Suomen Musiikintekijät ry:n kanssa yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä. Mallisopimuksista on olemassa myös versiot ruotsiksi ja englanniksi. Voit pyytää niitä yhdistyksen toimistosta.

Tekijänoikeudesta ja kustantamiseen liittyvistä asioista ja käytännöistä lisää mm. Suomen Musiikkikustantajat ry:n sivuilla.