Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto

Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto perustettiin 18.10.1945 ja sen perustaminen liittyy kiinteästi Suomen Säveltäjät ry:n perustamiseen ja päätehtävään: säveltäjien taloudellisen aseman turvaamiseen. Jean Sibelius antoi nimensä rahaston käytettäväksi 80-vuotispäivänsä tienoolla, ja hänet kutsuttiin Suomen Säveltäjäin ensimmäiseksi kunniajäseneksi 1945. Sibelius-rahasto on jakanut työskentelyapurahoja sekä vuodesta 1991 alkaen myös avustuksia sävellystilauksiin. Rahasto on itsenäinen mutta hallituksen valitsee Suomen Säveltäjien syyskokous. Rahaston pääoma kerättiin kansalaiskeräyksellä.


Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto jakaa seuraavia apurahoja ja avustuksia luovan kotimaisen säveltaiteen edistämiseksi:

  1. Apurahoja ensisijaisesti konsertti- ym. taidemusiikin sävellystyöhön, toissijaisina kohteina voivat tulla kysymykseen myös sävellystyöhön tähtäävät opinnot. Apurahoja ei myönnetä levytyksiin eikä instrumentti- ja laitehankintoihin. Apurahojen saajan on tehtävä myöntövuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä selvitys apurahan käytöstä.
  2. Avustuksia tilaussävellysrahastosta uusien kamarimusiikkiteosten tilaamiseksi. Näitä apurahoja voivat anoa muusikot ja esimerkiksi festivaalien järjestäjät sävellystilauspalkkiota varten. Avustuksia ei myönnetä jo toteutuneisiin hankkeisiin.
  3. Pegasos-apurahoja suomalaisen lyriikan ja librettojen kirjoittamiseen ja säveltämiseen. Kyseeseen tulevat ensisijaisesti elävien suomalaisten runoilijoiden tuotantoon tehtävät sävellykset. Myös runoilijat ja libretistit voivat hakea avustusta kirjoitustyöhön silloin, kun teksti tehdään osaksi sävelteosta. Pegasos-apurahoihin ovat varoja lahjoittaeet Suomen Kirjailijaliitto, Finlands svenska författareförening sekä Suomen Säveltäjät. Nämä varat ovat kertyneet Kopioston maksamista kollektiivisista tekijänoikeuskorvauksista.
  4. Apurahoja ja avustuksia kirkkomusiikin säveltämiseen.  Myös näihin avustuksiin tulevat varat Kopioston maksamista kopiointikorvauksista.
  5. Erik Bergman-apuraha, joka jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016,

 

Apurahat (1, 3, 4 ja 5) ovat verotonta tuloa. Näitä hakevat tekijät itse.

Avustukset (2 ja 4 sävellystilausten osalta) ovat säveltäjälle veronalaista tuloa, ja avustusta hakee sävellyksen tilaaja.

Seuraava haku

Sibelius-rahaston haku 1.–31.10.2019.

Siirry sähköiseen hakuun

 

Sävellystilaussopimus

 

Lisätietoja:

Puh. (09) 44 55 89
Asiamies: Annu Mikkonen