Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto

Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto perustettiin 18.10.1945 ja sen perustaminen liittyy kiinteästi Suomen Säveltäjät ry:n perustamiseen ja päätehtävään: säveltäjien taloudellisen aseman turvaamiseen. Jean Sibelius antoi nimensä rahaston käytettäväksi 80-vuotispäivänsä tienoolla, ja hänet kutsuttiin Suomen Säveltäjäin ensimmäiseksi kunniajäseneksi 1945. Sibelius-rahasto on jakanut työskentelyapurahoja sekä vuodesta 1991 alkaen myös avustuksia sävellystilauksiin. Rahasto on itsenäinen mutta hallituksen valitsee Suomen Säveltäjien syyskokous. Rahaston pääoma kerättiin kansalaiskeräyksellä.


Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto jakaa seuraavia apurahoja ja avustuksia luovan kotimaisen säveltaiteen edistämiseksi:

  1. Apurahoja ensisijaisesti konsertti- ym. taidemusiikin sävellystyöhön, toissijaisina kohteina voivat tulla kysymykseen myös sävellystyöhön tähtäävät opinnot. Apurahoja ei myönnetä levytyksiin eikä instrumentti- ja laitehankintoihin. Apurahojen saajan on tehtävä myöntövuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä selvitys apurahan käytöstä.
  2. Avustuksia tilaussävellysrahastosta uusien kamarimusiikkiteosten tilaamiseksi. Näitä apurahoja voivat anoa muusikot ja esimerkiksi festivaalien järjestäjät sävellystilauspalkkiota varten. Avustuksia ei myönnetä jo toteutuneisiin hankkeisiin.
  3. Pegasos-apurahoja suomalaisen lyriikan ja librettojen kirjoittamiseen ja säveltämiseen. Kyseeseen tulevat ensisijaisesti elävien suomalaisten runoilijoiden tuotantoon tehtävät sävellykset. Myös runoilijat ja libretistit voivat hakea avustusta kirjoitustyöhön silloin, kun teksti tehdään osaksi sävelteosta.
  4. Erik Bergman-apuraha, joka jaetaan vuonna 2016 ensimmäisen kerran

Vuonna 2018 Sibelius-rahastosta myönnetään 1-3 apurahaa tai avustusta erityisesti kirkkomusiikin säveltämiseen. Hakija hakee apurahaa tai sävellystilausavustusta sähköisesti osoitteessa www.klaavi.fi Hakemukseen merkitään rasti asianomaiseen ruutuun, mikäli kyseessä on erityisesti kirkkomusiikin säveltämiseen liittyvä hanke.

Apurahat (1, 3 ja 4) ovat verotonta tuloa. Näitä hakevat tekijät itse.

Avustus (2) on säveltäjälle veronalaista tuloa, ja avustusta hakee sävellyksen tilaaja.

Seuraava haku

Sibelius-rahaston haku 1.–31.10.2018.

Siirry sähköiseen hakuun

 

Sävellystilaussopimus

 

Lisätietoja:

Puh. (09) 44 55 89
Asiamies: Annu Mikkonen