Leevi Madetoja testamenttasi teostensa tekijänoikeustulot Suomen Säveltäjät ry:lle. Puolisonsa L. Onervan kuoleman jälkeen, vuonna 1973, testamentti toteutui. Vuonna 1997 perustettua Madetoja-säätiötä hallinnoi Suomen Säveltäjät ry. Säätiö käyttää tekijänoikeustuloja Madetojan teosten lisäksi muun suomalaisen musiikin edistämiseen, erityisesti sävellystilausten avustamiseen.


Vuoden 2019 apurahat on jaettu. Päätökset löytyvät täältä.


APURAHAHAKU 2020

Suomen Säveltäjät ry:n perustaman Madetoja-säätiön avustukset taidemusiikin hankkeisiin ovat haettavissa 1.–31.1.2020. Avustuksia myönnetään Leevi Madetojan teoksiin liittyviin hankkeisiin sekä uusien suomalaisten sävel­lys­ten tilaamiseen. Avustuksia voidaan myöntää rajoitetusti myös uuden suomalaisen musiikin taltiointiin ja esittämiseen.

Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti sellaisille esiintyjille ja esiin­­tyjä­yhteisöille, jotka eivät saa huomattavaa julkista tukea. Avustusta hakee esiintyjä tai tilaaja eikä sitä myönnetä jo toteutuneisiin hank­keisiin. Avustusta ei myöskään myönnetä hakijalle ja/tai säveltäjälle, jolla on säätiöstä tuettu keskeneräinen projekti. Avustusta ei voi saada liioin kahtena peräkkäisenä vuotena. Taltiointitukea voi hakea myös säveltäjä.

Sävellystilauksia koskevissa anomuksissa on oltava mu­ka­na säveltäjän suostumus.

Yhteisöjen tulee liittää anomukseensa uusin tilinpäätös ja talousarvio.

Avustukset maksetaan jälkikäteen tilisel­vi­tys­tä vastaan.

Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 31.1.2020. Siirry sähköiseen hakujärjestelmään.

Tiedusteluihin vastaa säätiön asiamies

Annu Mikkonen, puh. (09) 44 55 89
annu.mikkonen(at)composers.fi