Madetoja-säätiö

Leevi Madetoja testamenttasi teostensa tekijänoikeustulot Suomen Säveltäjät ry:lle. Puolisonsa L. Onervan kuoleman jälkeen, vuonna 1973, testamentti toteutui. Vuonna 1997 perustettua Madetoja-säätiötä hallinnoi Suomen Säveltäjät ry. Säätiö käyttää tekijänoikeustuloja Madetojan teosten lisäksi muun suomalaisen musiikin edistämiseen, erityisesti sävellystilausten avustamiseen.


APURAHAHAKU 2016

Suomen Säveltäjät ry:n perustama Madetoja-säätiö ju­lis­taa haettavaksi avustukset, joita myönnetään Leevi Madet­ojan teoksiin liittyviin hankkeisiin sekä uusien suomalaisten sävel­lys­ten tilaamiseen. Avustuksia voidaan myöntää rajoitetusti myös uuden suomalaisen musiikin taltiointiin ja esittämiseen.

Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti sellaisille esiintyjille ja esiin­­tyjä­yhteisöille, jotka eivät saa huomattavaa julkista tukea. Avustusta hakee esiintyjä tai tilaaja eikä sitä myönnetä jo toteutuneisiin hank­keisiin. Avustusta ei myöskään myönnetä hakijalle ja/tai säveltäjälle, jolla on säätiöstä tuettu keskeneräinen projekti. Avustusta ei voi saada liioin kahtena peräkkäisenä vuotena. Taltiointitukea voi hakea myös säveltäjä.

Sävellystilauksia koskevissa anomuksissa on oltava mu­ka­na säveltäjän suostumus.

Yhteisöjen tulee liittää anomukseensa uusin tilinpäätös ja talousarvio.

Avustukset maksetaan jälkikäteen tilisel­vi­tys­tä vastaan.

Hakemukset liitteineen on toimitettava 1.2.2016 (posti­leima) mennes­sä osoitteella:

Madetoja-säätiö
Urho Kekkosen katu 2 C
00100 HELSINKI.

Sähköpostitse tai kirjattuna kirjeenä toimitettuja hakemuksia ei oteta huomioon.

Tiedusteluihin vastaa säätiön asiamies

Annu Mikkonen, puh. (09) 44 55 89
annu.mikkonen(at)composers.fi


Haku 2016

Hakemukset on toimitettava 1.2.2016 mennessä säätiön toimistoon. Postileiman päiväys on riittävä. Hakemuksia ei oteta vastaan sähköpostitse eikä kirjattuina kirjeinä.