Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/fs1/9/composer/public_html/composerswp/wp-content/themes/composers-fi/nv/utilities/NV_Requirements.php on line 35
Apurahat - Suomen Säveltäjät ry
  • SIBELIUS-RAHASTO

    Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto jakaa apurahoja ja avustuksia luovan kotimaisen säveltaiteen edistämiseksi. Apurahojen seuraava haku tapahtuu sähköisesti 1. – 31.10.2019 täällä.

    Lue lisää

  • MADETOJA-SÄÄTIÖ

    Suomen Säveltäjät ry:n perustama Madetoja-säätiö ju­lis­taa haettavaksi avustukset, joita myönnetään Leevi Madet­ojan teoksiin liittyviin hankkeisiin sekä uusien suomalaisten sävel­lys­ten tilaamiseen. Avustuksia voidaan myöntää rajoitetusti myös uuden suomalaisen musiikin taltiointiin ja esittämiseen. Apurahojen seuraava haku tapahtuu sähköisesti 1. – 31.1.2019 täällä.

    Lue lisää


 

Haettavissa olevat apurahat

Apuraha Yhteystiedot Deadline
Tampereen kaupungin ammattitaiteilijoiden stipendit
Tampereen kaupunki

Ammattitaiteilijoiden stipendejä voivat hakea ammattitaiteilijoina työskentelevät, Tampereella kirjoilla olevat yksityishenkilöt.


Grants for professional artists living or working in Tampere.
Tampereen kulttuuritoimisto
PL 487 (Keskustori 4), 33101 Tampere
Puh: 040 848 0947
sive@tampere.fi
31.1.2019
Tiina ja Antti Herlinin säätiö
Tiina ja Antti Herlinin säätiö – Tiina and Antti Herlin Foundation

Tiina ja Antti Herlinin säätiön tarkoituksena on yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, kulttuurin, ympäristön ja tieteen sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja opetuksen tukeminen ja edistäminen.

Tiina and Antti Herlin Foundation
Tiina and Antti Herlin Foundation supports scientific research, artistic activities and other projects that advance the goals of the foundation.
Kartanontie 1
00330 Helsinki
info(a)tahsaatio.fi
31.1.2019
Madetoja-säätiö
Madetoja-säätiö

- Sävellystilaukset
- Suomalaisen musiikin esittäminen
- Suomalaisen musiikin äänitteet (rajoitetusti)
- Leevi Madetojan musiikin edistäminen

Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti sellaisille esiintyjille ja esiin­­tyjä­yhteisöille, jotka eivät saa huomattavaa julkista tukea. Avustusta hakee esiintyjä tai tilaaja eikä sitä myönnetä jo toteutuneisiin hank­keisiin. Avustusta ei myöskään myönnetä hakijalle ja/tai säveltäjälle, jolla on säätiöstä tuettu keskeneräinen projekti. Avustusta ei voi saada liioin kahtena peräkkäisenä vuotena. Taltiointitukea voi hakea myös säveltäjä.

The Madetoja Foundation
The Madetoja Foundation administered by the Society of Finnish Composers invites applications for grants for projects involving works by Leevi Madetoja and for commissioning new music from Finnish composers. Grants may also be awarded, on a limited basis, for the recording and performing of new Finnish music.
Madetoja-säätiö
Urho Kekkosen katu 2 C
00100 Helsinki
Puh: (09) 44 55 89
annu.mikkonen@composers.fi
31.1.2019
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston tehtävänä on edistää Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä kulttuurin ja elinkeinoelämän alalla sekä lisätä näiden maiden keskinäistä tuntemusta.

The Swedish-Finnish Cultural Foundation
The Swedish-Finnish Cultural Foundation aims to further cultural relations between Sweden and Finland by providing support for increased knowledge of, and contact between, the culture, economy and people of the two countries. To this end the Foundation dispenses project subsidies and travel grants. Beyond this, the Foundation also initiates its own projects.
Hanasaaren kulttuurikeskus
02100 Espoo
Puh: (09) 4350 2430
rahastot(at)hanaholmen.fi
1.2.2019
Suomen kulttuurirahaston maakuntarahastot
Suomen Kulttuurirahaston maakuntarahastot

Maakuntarahastojen yhtenäinen hakuaika on 10.1.–10.2. ja apurahoja haetaan hakuohjeiden mukaisesti verkkopalvelussa. Apurahat jaetaan kunkin maakuntarahaston omassa vuosijuhlassa keväällä.

Regional Funds of The Finnish Cultural Foundation
The Foundation’s 17 regional funds concentrate on promoting and developing the arts, the sciences, and other fields of endeavour at the regional level through annual grants and awards.
Tarkemmat yhteystiedot löytyvät kunkin maakuntarahaston sivulta.
Suomen Kulttuurirahasto
Bulevardi 5 A, 5. krs
PL 203, 00121 Helsinki
Puh (09) 612 810
apurahainfo@skr.fi
yleisinfo@skr.fi
8.2.2019
Oskar Öflunds Stiftelse
Oskar Öflunds Stiftelse

Säätiön tarkoitus on tukea kotimaista yleishyödyllistä toimintaa jakamalla apurahoja henkilöille ja yhteisöille, jotka toimivat tieteiden ja kulttuurin eri aloilla.

Oskar Öflunds Stiftelse awards grants for domestic cultural and scientific projects.
PL 66, 02171 Espoo
Puh: (09) 412 6793 (myös fax)
info@oskaroflund.fi
15.2.2019
Taiteen edistämiskeskuksen liikkuvuusapuraha
Taiteen edistämiskeskus

Liikkuvuusapurahat on tarkoitettu Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja verkostoitumisen edistämiseen.

Grants for mobility
The objective of grants for mobility is to promote the international mobility and networking of artists and art experts living in Finland.
Vuorikatu 24, PL 185
00101 Helsin
Puh. 02 9533 0704
nelli.sahlman@minedu.fi ki
28.2.2019
Vantaan kaupungin taiteilija-apurahat
Vantaan kaupunki

Vantaan kaupungin Kulttuuripalvelut jakaa vuosittain Vapaa-ajan lautakunnan myöntämiä avustuksia. Kulttuuritoimintaan tarkoitettu avustusmääräraha jakaantuu toiminta-avustuksiin, kohdeavustuksiin sekä taiteilija-apurahoihin.

Cultural Grants and Awards of the City of Vantaa
The City of Vantaa Cultural Services annually distributes grants and financial aid awarded by the Leisure and Recreation Committee. The grant allocation meant for cultural activities is divided into operating grants, stipends for theaters and orchestras, project assistance, as well as stipends for artists.
Vapaa-aika ja asukaspalvelut/Kulttuuripalvelut
Puh. (09) 8392 2184
Asematie 7, 01300 Vantaa
kirjaamo@vantaa.fi
28.2.2019
Greta ja Wilhelm Lehtisen säätiö
Greta ja Wilhelm Lehtisen säätiö

Greta ja William Lehtisen säätiö julistaa kuvataiteilijoiden, taideteollisuuden harjoittajien, säveltaiteilijoiden ja arkkitehtien haettavaksi apurahoja. Apurahat on tarkoitettu työskentelyyn tai näyttelyn järjestämiseen kotimaassa tai ulkomailla. Säätiö tukee ensisijassa hakijoiden sellaista toimintaa tai hankintoja, jotka kohdistuvat apurahahakemuksen jättämisajankohtaa seuraavaan 12 kuukauden aikaan.

Greta ja Willian Lehtisen säätiö awards grants for artists and architects.
Säätiön asiamies Jouko Huhtala
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
Eteläesplanadi 14, 00130 Helsinki
28.2.2019
MES: Työskentelytuki
Musiikin edistämissäätiö MES

Työskentelytukea myönnetään yksityishenkilöille 1–3 kuukautta kestävään luovaan työhön (säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen) tai esiintymisten/levytyksen ohjelmiston harjoitteluun. Tuki edellyttää työskentelyyn liittyvää suunnitelmaa sen tuloksien julkaisemisesta ja esitystoiminnasta (levyjen kohdalla levyn julkaisuaikataulu + julkaisija, esiintymisten kohdalla niiden aikataulu- ja paikkasuunnitelma).

Työskentelytuki on henkilökohtaista, ja se on tarkoitettu yleisiin elinkustanunksiin työskentelyn aikana. Tuen suuruus vastaa valtion taiteilija-apurahaa (1.4.2018 lähtien 1 709,37 €/kk), ja se on verotonta. Sen saaminen edellyttää, että saajalla ei ole samanaikaisesti säännöllisiä palkkatuloja eikä muita apurahoja, esimerkiksi valtion taiteilija-apurahaa. Tuki on tarkoitettu alalla aktiivisesti ja ammattimaisesti toimiville tekijöille ja esiintyville taiteilijoille, joilla on jo aiempaa näyttöä taiteellisesta työstä.

Working grants
The grants are for 1–3 months. A work plan is required. The amount for one month from 1.4.2018 on is 1 709,37 euros and it is not taxed. Receiving the grant requires that the recipient does not have a regular source of income or other grants at the same time.
Pieni Roobertinkatu 16
00120 HELSINKI
Puh. 09 6803 4040
Fax. 09 6803 4033
mes@musiikinedistamissaatio.fi
www.musiikinedistamissaatio.fi
28.2.2019
MES: Elävän musiikin tuki
Musiikin edistämissäätiö MES

Elävän musiikin tukea on mahdollista saada erilaisiin kotimaista luovaa ja/tai esittävää säveltaidetta sisältäviin projektikohtaisiin hankkeisiin. Tuettavia hanketyyppejä ovat mm. yksittäiset konsertit, konserttisarjat, kiertueet ja musiikkitapahtumat sekä kotimaassa että ulkomailla. Pääpaino on ammattimaisessa tekemisessä.

HUOM! Showcase- ja muut promootioesiintymiset, joista esiintyjille ei jää matka-, majoitus yms. kulujen jälkeen palkkiota, kuuluvat markkinointi/vientituen piiriin. Pelkkä ilmainen esiintyminen ei kuitenkaan riitä markkinointi- ja vientituen perusteeksi. Kyseessä pitää olla sellaisen vientituotteen markkinointi, jonka myynnistä tai lisensioinnista voidaan olettaa saatavan tulevaisuudessa vientituloja tai jokin muu hyvin perusteltu konkreettinen vientinäkökohta.

Live music support
Live music support can be received for various individual projects concerning Finnish creative and/or performed musical arts. The types of projects that are eligible for support include e.g. individual concerts, series of concerts, tours and music events both in Finland and abroad. Focus is, for the main part, in professional operations.
Pieni Roobertinkatu 16
00120 HELSINKI
Puh. 09 6803 4040
Fax. 09 6803 4033
mes@musiikinedistamissaatio.fi
www.musiikinedistamissaatio.fi
28.2.2019
Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto
Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto

Apurahoja myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joiden tavoitteena on, edistää maiden välistä kulttuurivaihtoa ja kehittää maiden kulttuurielämää, lisätä kiinnostusta suomen kieltä kohtaan Norjassa ja norjan kieltä kohtaan Suomessa, lisätä tietämystä maiden yhteisestä historiasta ja sen jälkeisestä yhteiskuntakehityksestä, käsitellä maiden elinkeinoelämän, yhteiskuntakehityksen ja kulttuurielämän tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.

The Finnish-Norwegian Cultural Foundation
The aim of the Finnish-Norwegian Foundation is to promote relations and cultural exchange between Finland and Norway and to increase the countries’ mutual awareness and knowledge.
Hanasaaren kulttuurikeskus
02100 Espoo
Puh: (09) 4350 2430
rahastot(at)hanaholmen.fi
28.2.2019
Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto
Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto

Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Tanskan välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta.

The Finnish-Danish Cultural Foundation
The aim of the Finnish-Danish Foundation is to promote relations and cultural exchange between Finland and Denmark and to increase the countries’ mutual awareness and knowledge.
Hanasaaren kulttuurikeskus
02100 Espoo
Puh: (09) 4350 2430
rahastot(at)hanaholmen.fi
28.2.2019
Föreningen konstsamfundet
Föreningen konstsamfundet

Suomenruotsalaisille taiteilijoille

Föreningen Konstsamfundet
Konstsamfundet’s main purposes, according to the statutes, are to support arts and different fields of culture for the Swedish speaking Finns in our society.
Mannerheimvägen 20 A
00100 Helsingfors
Puh: (09) 642 315
kontoret@konstsamfundet.fi
28.2.2019
Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto
Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto

Islantilais-suomalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Islannin välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta. Rahasto jakaa apurahoina ja stipendeinä tukea erilaisiin hankkeisiin yhteiskunnan ja kulttuurielämän eri sektoreille.

The Icelandic-Finnish Cultural Foundation
The aim of the Icelandic-Finnish Cultural Foundation is to promote relations and cultural exchange between Finland and Iceland and to increase the countries’ mutual awareness and knowledge.
Hanasaaren kulttuurikeskus
02100 Espoo
Puh: (09) 4350 2430
rahastot(at)hanaholmen.fi
31.3.2019
Teoston sävellystilaustoimikunta
Teoston sävellystilaustoimikunta – The Commission Grant Committee of Teosto

Teoston partituurimusiikin sävellystilaustoimikunnan tarkoituksena on tukea sävellystilaustoimintaa ja sen kautta uuden luovan kotimaisen säveltaiteen syntymistä.

Kotimaisella luovalla säveltaiteella tarkoitetaan suomalaisten säveltäjien ja sovittajien teoksia. Suomalaisiksi tekijöiksi katsotaan paitsi Suomen kansalaiset myös vakituisesti Suomessa asuvat.

The Commission Grant Committee of Teosto
The Commission Grant Committee of Teosto seeks to promote Finnish music by distributing grants for composition commissions of a professional nature.
Teosto
Sävellystilaustoimikunta
Jennah Vainio
Urho Kekkosen katu 2 C
00100 Helsinki
jennah.vainio@teosto.fi
1.4.2019
MES: Äänitetuotantotuki
Musiikin edistämissäätiö MES – The Finnish Music Foundation

Äänitetuotantotukea myönnetään uusien, kotimaista esittävää ja/tai luovaa säveltaidetta sisältävien äänitteiden tekemiseen. Tuki koskee ainoastaan ns. pitkäsoittoja. Tukea voidaan myöntää äänitteelle, josta on toimitettu hakemus ja näyte sille tulevasta musiikista. Näytteen tulee sisältää mieluiten lopullista materiaalia julkaistavalta äänitteeltä, joko jo valmista (miksattu/masteroitu) tai lähes valmista (suurimmaksi osaksi äänitetty ja raakamiksattu), tai jos se ei poikkeuksellisesti ole mahdollista, muuta julkaisuun liittyvää äänimateriaalia. Päätökset tehdään näytemateriaalin kuuntelun perusteella, joten tukea ei kannata hakea liian aikaisessa vaiheessa materiaalin ollessa vielä keskeneräistä (demot).

Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella. Näytteet toimitetaan mp3-tiedostoina hakemuksen ohjeen mukaisesti.

Perustelluissa poikkeustapauksissa tukea voi hakea nuottimateriaalin perusteella, jos soivaa näytettä ei ole mahdollista toimittaa. Tällöin tulee ottaa yhteyttä säätiön toimistoon erillisohjeiden saamiseksi.

Hakemukset on toimitettava ennen äänitteen julkaisemista, jälkikäteen tulleita ei käsitellä.

Phonogram production support
Phonogram production support is granted for the making of new phonograms containing Finnish music by domestic performers, composers or songwriters.
Musiikin edistämissäätiö
Pieni Roobertinkatu 16
00120 HELSINKI
Puh. 09 6803 4040
Fax. 09 6803 4033
mes@musiikinedistamissaatio.fi
www.musiikinedistamissaatio.fi
15.4.2019
MES: Työskentelytuki
Musiikin edistämissäätiö MES

Työskentelytukea myönnetään yksityishenkilöille 1–3 kuukautta kestävään luovaan työhön (säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen) tai esiintymisten/levytyksen ohjelmiston harjoitteluun. Tuki edellyttää työskentelyyn liittyvää suunnitelmaa sen tuloksien julkaisemisesta ja esitystoiminnasta (levyjen kohdalla levyn julkaisuaikataulu + julkaisija, esiintymisten kohdalla niiden aikataulu- ja paikkasuunnitelma).

Työskentelytuki on henkilökohtaista, ja se on tarkoitettu yleisiin elinkustanunksiin työskentelyn aikana. Tuen suuruus vastaa valtion taiteilija-apurahaa (1.4.2018 lähtien 1 709,37 €/kk), ja se on verotonta. Sen saaminen edellyttää, että saajalla ei ole samanaikaisesti säännöllisiä palkkatuloja eikä muita apurahoja, esimerkiksi valtion taiteilija-apurahaa. Tuki on tarkoitettu alalla aktiivisesti ja ammattimaisesti toimiville tekijöille ja esiintyville taiteilijoille, joilla on jo aiempaa näyttöä taiteellisesta työstä.

Working grants
The grants are for 1–3 months. A work plan is required. The amount for one month from 1.4.2018 on is 1 709,37 euros and it is not taxed. Receiving the grant requires that the recipient does not have a regular source of income or other grants at the same time.
Pieni Roobertinkatu 16
00120 HELSINKI
Puh. 09 6803 4040
Fax. 09 6803 4033
mes@musiikinedistamissaatio.fi
30.4.2019
MES: Elävän musiikin tuki
Musiikin edistämissäätiö MES

Elävän musiikin tukea on mahdollista saada erilaisiin kotimaista luovaa ja/tai esittävää säveltaidetta sisältäviin projektikohtaisiin hankkeisiin. Tuettavia hanketyyppejä ovat mm. yksittäiset konsertit, konserttisarjat, kiertueet ja musiikkitapahtumat sekä kotimaassa että ulkomailla. Pääpaino on ammattimaisessa tekemisessä.

HUOM! Showcase- ja muut promootioesiintymiset, joista esiintyjille ei jää matka-, majoitus yms. kulujen jälkeen palkkiota, kuuluvat markkinointi/vientituen piiriin. Pelkkä ilmainen esiintyminen ei kuitenkaan riitä markkinointi- ja vientituen perusteeksi. Kyseessä pitää olla sellaisen vientituotteen markkinointi, jonka myynnistä tai lisensioinnista voidaan olettaa saatavan tulevaisuudessa vientituloja tai jokin muu hyvin perusteltu konkreettinen vientinäkökohta.

Live music support
Live music support can be received for various individual projects concerning Finnish creative and/or performed musical arts. The types of projects that are eligible for support include e.g. individual concerts, series of concerts, tours and music events both in Finland and abroad. Focus is, for the main part, in professional operations.
Pieni Roobertinkatu 16
00120 HELSINKI
Puh. 09 6803 4040
Fax. 09 6803 4033
mes@musiikinedistamissaatio.fi
30.4.2019
Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Tieteen, taiteen ja muun yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen.

The Jenny and Antti Wihuri Foundation
The Jenny and Antti Wihuri Foundation awards grants in the fields of science, arts and societal activities.
Jenny jaAntti Wihurin rahasto
Arkadiankatu 21 A 14
00100 Helsinki
09 454 2400
toimisto@wihurinrahasto.fi
31.5.2019
Taiteen edistämiskeskuksen liikkuvuusapuraha
Taiteen edistämiskeskus

Liikkuvuusapurahat on tarkoitettu Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja verkostoitumisen edistämiseen.

Grants for mobility
The objective of grants for mobility is to promote the international mobility and networking of artists and art experts living in Finland.
Vuorikatu 24, PL 185
00101 Helsinki
Puh. 02 9533 0704
nelli.sahlman@minedu.fi
15.8.2019
Music Finland: Teosvientituki
Music Finland

Teosvientituella tuetaan suomalaisten musiikintekijöiden kansainvälistämisen ja teosviennin strategisia investointeja.

Teosvientituella kannustetaan musiikintekijöitä (kirjoittajia, säveltäjiä sekä tuottajia) ja kustantajia toteuttamaan erilaisia teosvientihankkeita. Niitä ovat esimerkiksi tekijän uran kannalta merkittävät co-write- ja tapaamismatkat tai säveltäjän verkostoitumismatkat omien teostensa kantaesityksiin.

Teosvientitukea voidaan myöntää musiikintekijöille, heidän edustajilleen ja taustaorganisaatioilleen kattamaan hankkeista aiheutuneita kuluja.

Tukea voidaan myöntää myös muihin teosvientiä edistäviin toimenpiteisiin, kuten Suomeen kutsuttujen ulkomaisten kirjoittajien matkakuluihin. Lisäksi tukea voidaan myöntää suomalaisen vientiartistin teosvientihankkeisiin, kuten kansainvälistymistä edistäviin biisileireihin tai co-write-matkoihin. Artistin täytyy tällöin osallistua kirjoittajana kappaleiden tekemiseen.

Teosvientituki kattaa hankkeen tukikelpoisista kuluista enintään 50 prosenttia ja enintään tappiollisen osuuden määrän. Myönnettävän tuen määrä on vähintään 300 euroa. Tukipäätöksistä vastaava työryhmä arvioi tuen suuruuden hankkeen laajuuden ja sisällön perusteella.

Teosvientitukea voi hakea seuraaviin kuluihin:

Tuotantokulut (studio- ja laitevuokrat)
Majoitus (economy-luokassa hankkeen aikana)
Matkaliput ja kuljetus (economy-luokassa, myös rahti- ja ylipainokulut)
Muut matkakulut (viisumit, matka- ja tavaravakuutukset)
Workshopin, leirin tai vastaavan tapahtuman osallistumismaksut

Export grant for songwriters and composers
Work export grants support strategic investments in the internationalisation and work exports of Finnish song creators.

 
Riku Salomaa
Tiimijohtaja, kansainvälistyminen
riku.salomaa@musicfinland.fi
+358 (0)40 705 2606

Katariina Sorsa
Vientipäällikkö, Pop & Rock
katariina.sorsa@musicfinland.fi
+358 (0)40 561 1150
15.8.2019
Alfred Kordelinin säätiö
Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto

Säätiö myöntää ensisijaisesti henkilökohtaisia 12 ja 6 kuukauden mittaisia 24 000 ja 12 000 euron työskentelyapurahoja kuvataiteeseen, musiikkiin, taideteollisuuteen ja -käsityöhön, valokuva- ja videotaiteeseen, arkkitehtuuriin sekä taidealojen tohtorintutkintoihin. Työryhmille ja yhteisöille voidaan myöntää hankeapurahoja. Hankeapuraha voi enintään olla 30 000 euroa enintään 12 kuukaudeksi.

Alfred Kordelin Foundation
The Foundation awards primarily personal working grants with a duration of 12 or 6 months, in the amount of €24,000 or €12,000, for work in visual arts, music, applied arts, handicrafts, photography and video art, architecture, and doctoral dissertations in the arts. Project grants can be awarded to working groups and collectives. A project grant can be max. €30,000, for a max. duration of 12 months.
Alfred Kordelinin säätiö
Mariankatu 7 A 3
00170 Helsinki
Puh: 09 6840 1200
toimisto@kordelin.fi
15.8.2019
MES: Äänitetuotantotuki
Musiikin edistämissäätiö MES – The Finnish Music Foundation

Äänitetuotantotukea myönnetään uusien, kotimaista esittävää ja/tai luovaa säveltaidetta sisältävien äänitteiden tekemiseen. Tuki koskee ainoastaan ns. pitkäsoittoja. Tukea voidaan myöntää äänitteelle, josta on toimitettu hakemus ja näyte sille tulevasta musiikista. Näytteen tulee sisältää mieluiten lopullista materiaalia julkaistavalta äänitteeltä, joko jo valmista (miksattu/masteroitu) tai lähes valmista (suurimmaksi osaksi äänitetty ja raakamiksattu), tai jos se ei poikkeuksellisesti ole mahdollista, muuta julkaisuun liittyvää äänimateriaalia. Päätökset tehdään näytemateriaalin kuuntelun perusteella, joten tukea ei kannata hakea liian aikaisessa vaiheessa materiaalin ollessa vielä keskeneräistä (demot).

Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella. Näytteet toimitetaan mp3-tiedostoina hakemuksen ohjeen mukaisesti.

Perustelluissa poikkeustapauksissa tukea voi hakea nuottimateriaalin perusteella, jos soivaa näytettä ei ole mahdollista toimittaa. Tällöin tulee ottaa yhteyttä säätiön toimistoon erillisohjeiden saamiseksi.

Hakemukset on toimitettava ennen äänitteen julkaisemista, jälkikäteen tulleita ei käsitellä.

Phonogram production support
Phonogram production support is granted for the making of new phonograms containing Finnish music by domestic performers, composers or songwriters.
Musiikin edistämissäätiö
Pieni Roobertinkatu 16
00120 HELSINKI
Puh. 09-6803 4040
Fax. 09-6803 4033
mes@musiikinedistamissaatio.fi
www.musiikinedistamissaatio.fi
15.8.2019
Kansan sivistysrahasto
Kansan sivistysrahasto

Kansan Sivistysrahasto tukee työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä yhteiskunnallisesti painottunutta tutkimusta, taidetta, opiskelua ja kansainvälistä solidaarisuutta edistävää tiedotus- ja valistustyötä.
Säästöpankinranta 2 A 8. krs.
00530 Helsinki
(09) 5868 530
muista@sivistysrahasto.fi
31.8.2019
MES: Työskentelytuki
Musiikin edistämissäätiö MES

Työskentelytukea myönnetään yksityishenkilöille 1–3 kuukautta kestävään luovaan työhön (säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen) tai esiintymisten/levytyksen ohjelmiston harjoitteluun. Tuki edellyttää työskentelyyn liittyvää suunnitelmaa sen tuloksien julkaisemisesta ja esitystoiminnasta (levyjen kohdalla levyn julkaisuaikataulu + julkaisija, esiintymisten kohdalla niiden aikataulu- ja paikkasuunnitelma).

Työskentelytuki on henkilökohtaista, ja se on tarkoitettu yleisiin elinkustanunksiin työskentelyn aikana. Tuen suuruus vastaa valtion taiteilija-apurahaa (1.4.2018 lähtien 1 709,37 €/kk), ja se on verotonta. Sen saaminen edellyttää, että saajalla ei ole samanaikaisesti säännöllisiä palkkatuloja eikä muita apurahoja, esimerkiksi valtion taiteilija-apurahaa. Tuki on tarkoitettu alalla aktiivisesti ja ammattimaisesti toimiville tekijöille ja esiintyville taiteilijoille, joilla on jo aiempaa näyttöä taiteellisesta työstä.

Working grants
The grants are for 1–3 months. A work plan is required. The amount for one month from 1.4.2018 on is 1 709,37 euros and it is not taxed. Receiving the grant requires that the recipient does not have a regular source of income or other grants at the same time.
Pieni Roobertinkatu 16
00120 HELSINKI
Puh. 09 6803 4040
Fax. 09 6803 4033
mes@musiikinedistamissaatio.fi
www.musiikinedistamissaatio.fi
31.8.2019
MES: Elävän musiikin tuki
Musiikin edistämissäätiö MES

Elävän musiikin tukea on mahdollista saada erilaisiin kotimaista luovaa ja/tai esittävää säveltaidetta sisältäviin projektikohtaisiin hankkeisiin. Tuettavia hanketyyppejä ovat mm. yksittäiset konsertit, konserttisarjat, kiertueet ja musiikkitapahtumat sekä kotimaassa että ulkomailla. Pääpaino on ammattimaisessa tekemisessä.

HUOM! Showcase- ja muut promootioesiintymiset, joista esiintyjille ei jää matka-, majoitus yms. kulujen jälkeen palkkiota, kuuluvat markkinointi/vientituen piiriin. Pelkkä ilmainen esiintyminen ei kuitenkaan riitä markkinointi- ja vientituen perusteeksi. Kyseessä pitää olla sellaisen vientituotteen markkinointi, jonka myynnistä tai lisensioinnista voidaan olettaa saatavan tulevaisuudessa vientituloja tai jokin muu hyvin perusteltu konkreettinen vientinäkökohta.

Live music support
Live music support can be received for various individual projects concerning Finnish creative and/or performed musical arts. The types of projects that are eligible for support include e.g. individual concerts, series of concerts, tours and music events both in Finland and abroad. Focus is, for the main part, in professional operations.
Pieni Roobertinkatu 16
00120 HELSINKI
Puh. 09 6803 4040
Fax. 09 6803 4033
mes@musiikinedistamissaatio.fi
www.musiikinedistamissaatio.fi
31.8.2019
SKR:n liikkuvuusapuraha
Suomen Kulttuurirahasto

Liikkuvuusapurahan tavoitteena on mahdollistaa taiteilijalle ulkomaisen oleskelujakson avulla uusia välineitä ja verkostoja taiteellisen työskentelynsä tueksi.

Apurahan edellytyksenä on vähintään kahden viikon kestoinen yhtäjaksoinen oleskelu kohteessa. Yhteen hakemukseen voi yhdistää useiden samaan hankkeeseen kuuluvien, vuoden sisällä tapahtuvien matkojen kuluja, joista vähintään yhden kesto ylittää kaksi viikkoa. Hakijana voi toimia myös työryhmä tai rekisteröitynyt yhteisö, kuten esimerkiksi yhdistys, jolloin yksittäisen osallistujan matkan kesto on vähintään viikko.

 

Finnish Cultural Foundation - Mobility Grant

The purpose of the mobility grant is to enable artists to spend time abroad to discover new tools and networks that support their art practise.

Applicants must spend a minimum of two weeks at the destination to qualify for the grant. Expenses from several trips can be collected under a single application, provided that they belong to the same project, occur within one year and include one trip lasting at least two weeks. The applicant may also be a working group or registered organisation, such as an association, in which case the duration requirement for a single participant is one week.
Bulevardi 5 A, 5. krs
PL 203, 00121 Helsinki
Puh: (09) 612 810
apurahainfo@skr.fi
yleisinfo@skr.fi
31.8.2019
Koneen Säätiö
Koneen Säätiö

Koneen Säätiö myöntää apurahoja myös taiteen ja kulttuurin alan hankkeisiin. Etusijalla ovat uudet ja marginaalista nousevat taiteen ja kulttuurin alat sekä taidetta ja kulttuuria uudistavat, uutta luovat ja ajankohtaiset taide- ja kulttuurihankkeet sekä uusia näkökulmia sisältävät hankkeet. Tuen kohteena voivat olla myös hankkeet, joissa tieteen ja taiteen näkökulmat kohtaavat.

Apurahoja ei myönnetä yleisesti taiteelliseen työskentelyyn, vaan ennalta esitetyn työsuunnitelman toteuttamiseen.

Kone Foundation
Kone Foundation’s goal is to advance bold initiatives in research and the arts. Boldness, crossing of boundaries and new initiatives are important for us and we also encourage our grant applicants to work towards these goals.
Tehtaankatu 21 B 49
00150 Helsinki
Puh (09) 260 0617
koneensaatio(at)koneensaatio.fi
15.9.2019
Föreningen konstsamfundet
Föreningen konstsamfundet

Suomenruotsalaisille taiteilijoille

Föreningen Konstsamfundet
Konstsamfundet’s main purposes, according to the statutes, are to support arts and different fields of culture for the Swedish speaking Finns in our society.
Mannerheimvägen 20 A
00100 Helsingfors
Puh: (09) 642 315
kontoret@konstsamfundet.fi
30.9.2019
MES: Äänitetuotantotuki
Musiikin edistämissäätiö MES – The Finnish Music Foundation

Äänitetuotantotukea myönnetään uusien, kotimaista esittävää ja/tai luovaa säveltaidetta sisältävien äänitteiden tekemiseen. Tuki koskee ainoastaan ns. pitkäsoittoja. Tukea voidaan myöntää äänitteelle, josta on toimitettu hakemus ja näyte sille tulevasta musiikista. Näytteen tulee sisältää mieluiten lopullista materiaalia julkaistavalta äänitteeltä, joko jo valmista (miksattu/masteroitu) tai lähes valmista (suurimmaksi osaksi äänitetty ja raakamiksattu), tai jos se ei poikkeuksellisesti ole mahdollista, muuta julkaisuun liittyvää äänimateriaalia. Päätökset tehdään näytemateriaalin kuuntelun perusteella, joten tukea ei kannata hakea liian aikaisessa vaiheessa materiaalin ollessa vielä keskeneräistä (demot).

Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella. Näytteet toimitetaan mp3-tiedostoina hakemuksen ohjeen mukaisesti.

Perustelluissa poikkeustapauksissa tukea voi hakea nuottimateriaalin perusteella, jos soivaa näytettä ei ole mahdollista toimittaa. Tällöin tulee ottaa yhteyttä säätiön toimistoon erillisohjeiden saamiseksi.

Hakemukset on toimitettava ennen äänitteen julkaisemista, jälkikäteen tulleita ei käsitellä.

Phonogram production support
Phonogram production support is granted for the making of new phonograms containing Finnish music by domestic performers, composers or songwriters.
Musiikin edistämissäätiö
Pieni Roobertinkatu 16
00120 HELSINKI
Puh. 09-6803 4040
Fax. 09-6803 4033
mes@musiikinedistamissaatio.fi
www.musiikinedistamissaatio.fi
15.10.2019
Music Finland: Teosvientituki
Music Finland

Teosvientituella tuetaan suomalaisten musiikintekijöiden kansainvälistämisen ja teosviennin strategisia investointeja.

Teosvientituella kannustetaan musiikintekijöitä (kirjoittajia, säveltäjiä sekä tuottajia) ja kustantajia toteuttamaan erilaisia teosvientihankkeita. Niitä ovat esimerkiksi tekijän uran kannalta merkittävät co-write- ja tapaamismatkat tai säveltäjän verkostoitumismatkat omien teostensa kantaesityksiin.

Teosvientitukea voidaan myöntää musiikintekijöille, heidän edustajilleen ja taustaorganisaatioilleen kattamaan hankkeista aiheutuneita kuluja.

Tukea voidaan myöntää myös muihin teosvientiä edistäviin toimenpiteisiin, kuten Suomeen kutsuttujen ulkomaisten kirjoittajien matkakuluihin. Lisäksi tukea voidaan myöntää suomalaisen vientiartistin teosvientihankkeisiin, kuten kansainvälistymistä edistäviin biisileireihin tai co-write-matkoihin. Artistin täytyy tällöin osallistua kirjoittajana kappaleiden tekemiseen.

Teosvientituki kattaa hankkeen tukikelpoisista kuluista enintään 50 prosenttia ja enintään tappiollisen osuuden määrän. Myönnettävän tuen määrä on vähintään 300 euroa. Tukipäätöksistä vastaava työryhmä arvioi tuen suuruuden hankkeen laajuuden ja sisällön perusteella.

Teosvientitukea voi hakea seuraaviin kuluihin:

Tuotantokulut (studio- ja laitevuokrat)
Majoitus (economy-luokassa hankkeen aikana)
Matkaliput ja kuljetus (economy-luokassa, myös rahti- ja ylipainokulut)
Muut matkakulut (viisumit, matka- ja tavaravakuutukset)
Workshopin, leirin tai vastaavan tapahtuman osallistumismaksut

Export grant for songwriters and composers
Work export grants support strategic investments in the internationalisation and work exports of Finnish song creators.

 
Riku Salomaa
Tiimijohtaja, kansainvälistyminen
riku.salomaa@musicfinland.fi
+358 (0)40 705 2606

Katariina Sorsa
Vientipäällikkö, Pop & Rock
katariina.sorsa@musicfinland.fi
+358 (0)40 561 1150
15.10.2019
Suomen Kulttuurirahasto
Suomen Kulttuurirahasto

Kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston kautta.

Finnish Cultural Foundation
The Finnish Cultural Foundation is a private foundation dedicated to promoting art, science, and other fields of intellectual and cultural endeavor in Finland. The Foundation provides grants from a central fund and 17 regional funds.
Bulevardi 5 A, 5. krs
PL 203, 00121 Helsinki
Puh: (09) 612 810
apurahainfo@skr.fi
yleisinfo@skr.fi
31.10.2019
Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto
Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto

- Työskentelyapurahat
- Sävellystilausavustukset
- Pegasos-rahasto
- Erik Bergman -apuraha

Sibelius fund
The Sibelius Fund of the Society of Finnish Composers awards working grants, commission grants, Pegasos-grants and Erik Bergman grants.
Urho Kekkosen katu 2 C
00100 Helsinki
Puh: (09) 44 55 89
annu.mikkonen@composers.fi
31.10.2019
MES: Työskentelytuki
Musiikin edistämissäätiö MES

Työskentelytukea myönnetään yksityishenkilöille 1–3 kuukautta kestävään luovaan työhön (säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen) tai esiintymisten/levytyksen ohjelmiston harjoitteluun. Tuki edellyttää työskentelyyn liittyvää suunnitelmaa sen tuloksien julkaisemisesta ja esitystoiminnasta (levyjen kohdalla levyn julkaisuaikataulu + julkaisija, esiintymisten kohdalla niiden aikataulu- ja paikkasuunnitelma).

Työskentelytuki on henkilökohtaista, ja se on tarkoitettu yleisiin elinkustanunksiin työskentelyn aikana. Tuen suuruus vastaa valtion taiteilija-apurahaa (1.4.2018 lähtien 1 709,37 €/kk), ja se on verotonta. Sen saaminen edellyttää, että saajalla ei ole samanaikaisesti säännöllisiä palkkatuloja eikä muita apurahoja, esimerkiksi valtion taiteilija-apurahaa. Tuki on tarkoitettu alalla aktiivisesti ja ammattimaisesti toimiville tekijöille ja esiintyville taiteilijoille, joilla on jo aiempaa näyttöä taiteellisesta työstä.

Working grants
The grants are for 1–3 months. A work plan is required. The amount for one month from 1.4.2018 on is 1 709,37 euros and it is not taxed. Receiving the grant requires that the recipient does not have a regular source of income or other grants at the same time.
Pieni Roobertinkatu 16
00120 HELSINKI
Puh. 09 6803 4040
Fax. 09 6803 4033
mes@musiikinedistamissaatio.fi
www.musiikinedistamissaatio.fi
31.10.2019
MES: Elävän musiikin tuki
Musiikin edistämissäätiö MES

Elävän musiikin tukea on mahdollista saada erilaisiin kotimaista luovaa ja/tai esittävää säveltaidetta sisältäviin projektikohtaisiin hankkeisiin. Tuettavia hanketyyppejä ovat mm. yksittäiset konsertit, konserttisarjat, kiertueet ja musiikkitapahtumat sekä kotimaassa että ulkomailla. Pääpaino on ammattimaisessa tekemisessä.

HUOM! Showcase- ja muut promootioesiintymiset, joista esiintyjille ei jää matka-, majoitus yms. kulujen jälkeen palkkiota, kuuluvat markkinointi/vientituen piiriin. Pelkkä ilmainen esiintyminen ei kuitenkaan riitä markkinointi- ja vientituen perusteeksi. Kyseessä pitää olla sellaisen vientituotteen markkinointi, jonka myynnistä tai lisensioinnista voidaan olettaa saatavan tulevaisuudessa vientituloja tai jokin muu hyvin perusteltu konkreettinen vientinäkökohta.

Live music support
Live music support can be received for various individual projects concerning Finnish creative and/or performed musical arts. The types of projects that are eligible for support include e.g. individual concerts, series of concerts, tours and music events both in Finland and abroad. Focus is, for the main part, in professional operations.
Pieni Roobertinkatu 16
00120 HELSINKI
Puh. 09 6803 4040
Fax. 09 6803 4033
mes@musiikinedistamissaatio.fi
www.musiikinedistamissaatio.fi
31.10.2019
Taiteen edistämiskeskuksen liikkuvuusapuraha
Taiteen edistämiskeskus – Arts Promotion Centre Finland

Liikkuvuusapurahat on tarkoitettu Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja verkostoitumisen edistämiseen.

Grants for mobility
The objective of grants for mobility is to promote the international mobility and networking of artists and art experts living in Finland.
Vuorikatu 24, PL 185
00101 Helsin
Puh. 02 9533 0704
taike-asiakaspalvelu@minedu.fi
15.11.2019
Svenska Kulturfonden
Svenska Kulturfonden

Svenska kulturfondens uppgift är att stödja den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland.

The Swedish Cultural Foundation in Finland
Our mission is to support and strengthen the culture and education of the Swedish-speaking minority in Finland, by supporting education, arts and culture and social cohesion through non-profit organisations.
Simonsgatan 8 A, 5:e våningen
PB 439
00101 Helsingfors
(09) 6930 7300
30.11.2019