• SIBELIUS-RAHASTO

    Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto jakaa apurahoja ja avustuksia luovan kotimaisen säveltaiteen edistämiseksi. Apurahojen seuraava haku tapahtuu sähköisesti 1. – 31.10.2019 täällä.

    Lue lisää

  • MADETOJA-SÄÄTIÖ

    Suomen Säveltäjät ry:n perustama Madetoja-säätiö ju­lis­taa haettavaksi avustukset, joita myönnetään Leevi Madet­ojan teoksiin liittyviin hankkeisiin sekä uusien suomalaisten sävel­lys­ten tilaamiseen. Avustuksia voidaan myöntää rajoitetusti myös uuden suomalaisen musiikin taltiointiin ja esittämiseen. Apurahojen seuraava haku tapahtuu sähköisesti 1. – 31.1.2019 täällä.

    Lue lisää


 

Haettavissa olevat apurahat

Apuraha Yhteystiedot Deadline
Taiteen edistämiskeskuksen liikkuvuusapuraha
Taiteen edistämiskeskus – Arts Promotion Centre Finland

Liikkuvuusapurahat on tarkoitettu Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja verkostoitumisen edistämiseen.

Grants for mobility
The objective of grants for mobility is to promote the international mobility and networking of artists and art experts living in Finland.
Vuorikatu 24, PL 185
00101 Helsin
Puh. 02 9533 0704
taike-asiakaspalvelu@minedu.fi
15.11.2019
Svenska Kulturfonden
Svenska Kulturfonden

Svenska kulturfondens uppgift är att stödja den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland.

The Swedish Cultural Foundation in Finland
Our mission is to support and strengthen the culture and education of the Swedish-speaking minority in Finland, by supporting education, arts and culture and social cohesion through non-profit organisations.
Simonsgatan 8 A, 5:e våningen
PB 439
00101 Helsingfors
(09) 6930 7300
30.11.2019
Oskar Öflunds Stiftelse
Oskar Öflunds Stiftelse

Säätiön tarkoitus on tukea kotimaista yleishyödyllistä toimintaa jakamalla apurahoja henkilöille ja yhteisöille, jotka toimivat tieteiden ja kulttuurin eri aloilla.

Oskar Öflunds Stiftelse awards grants for domestic cultural and scientific projects.
PL 66, 02171 Espoo
Puh: (09) 412 6793 (myös fax)
info@oskaroflund.fi
15.2.2020