• SIBELIUS-RAHASTO

  Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto jakaa apurahoja ja avustuksia luovan kotimaisen säveltaiteen edistämiseksi. Apurahojen seuraava haku tapahtuu sähköisesti 1. – 31.10.2017 täällä.

  Lue lisää

 • MADETOJA-SÄÄTIÖ

  Suomen Säveltäjät ry:n perustama Madetoja-säätiö ju­lis­taa haettavaksi avustukset, joita myönnetään Leevi Madet­ojan teoksiin liittyviin hankkeisiin sekä uusien suomalaisten sävel­lys­ten tilaamiseen. Avustuksia voidaan myöntää rajoitetusti myös uuden suomalaisen musiikin taltiointiin ja esittämiseen. Apurahojen seuraava haku tapahtuu sähköisesti 1. – 31.1.2018 täällä.

  Lue lisää


 

Haettavissa olevat apurahat

Apuraha Yhteystiedot Deadline
Tampereen kaupungin ammattitaiteilijoiden stipendit
Tampereen kaupunki

Vuonna 2015 stipendit kohdennetaan ainoastaan esiintyvien taiteiden alalla työskenteleville taiteilijoille. Esiintyvien taiteiden piiriin voidaan katsoa kuuluvan näyttämötaiteen, sirkustaiteen, säveltaiteen ja tanssitaiteen.
Tampereen kulttuuritoimisto
PL 487 (Keskustori 4), 33101 Tampere
Puh: 040 848 0947
sive@tampere.fi
31.1.2018
MES: Äänitetuotantotuki
Musiikin edistämissäätiö MES

Äänitetuotantotukea myönnetään uusien, kotimaista esittävää ja/tai luovaa säveltaidetta sisältävien äänitteiden tekemiseen. Tuki koskee ainoastaan ns. pitkäsoittoja. Tukea voidaan myöntää äänitteelle, josta on toimitettu hakemus ja näyte sille tulevasta musiikista. Näytteen tulee sisältää mieluiten lopullista materiaalia julkaistavalta äänitteeltä, joko jo valmista (miksattu/masteroitu) tai lähes valmista (suurimmaksi osaksi äänitetty ja raakamiksattu), tai jos se ei poikkeuksellisesti ole mahdollista, muuta julkaisuun liittyvää äänimateriaalia. Päätökset tehdään näytemateriaalin kuuntelun perusteella, joten tukea ei kannata hakea liian aikaisessa vaiheessa materiaalin ollessa vielä keskeneräistä (demot).

Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella. Näytteet toimitetaan mp3-tiedostoina hakemuksen ohjeen mukaisesti.

Perustelluissa poikkeustapauksissa tukea voi hakea nuottimateriaalin perusteella, jos soivaa näytettä ei ole mahdollista toimittaa. Tällöin tulee ottaa yhteyttä säätiön toimistoon erillisohjeiden saamiseksi.

Hakemukset on toimitettava ennen äänitteen julkaisemista, jälkikäteen tulleita ei käsitellä
Musiikin edistämissäätiö
Pieni Roobertinkatu 16
00120 HELSINKI
Puh. 09-6803 4040
Fax. 09-6803 4033
mes@musiikinedistamissaatio.fi
www.musiikinedistamissaatio.fi
31.1.2018
Madetoja-säätiö
Madetoja-säätiö

- Sävellystilaukset
- Suomalaisen musiikin esittäminen
- Suomalaisen musiikin äänitteet (rajoitetusti)
- Leevi Madetojan musiikin edistäminen

Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti sellaisille esiintyjille ja esiin­­tyjä­yhteisöille, jotka eivät saa huomattavaa julkista tukea. Avustusta hakee esiintyjä tai tilaaja eikä sitä myönnetä jo toteutuneisiin hank­keisiin. Avustusta ei myöskään myönnetä hakijalle ja/tai säveltäjälle, jolla on säätiöstä tuettu keskeneräinen projekti. Avustusta ei voi saada liioin kahtena peräkkäisenä vuotena. Taltiointitukea voi hakea myös säveltäjä.
Madetoja-säätiö
Urho Kekkosen katu 2 C
00100 Helsinki
Puh: (09) 44 55 89
annu.mikkonen@composers.fi
31.1.2018
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston tehtävänä on edistää Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä kulttuurin ja elinkeinoelämän alalla sekä lisätä näiden maiden keskinäistä tuntemusta.
Hanasaaren kulttuurikeskus
02100 Espoo
Puh: (09) 4350 2430
rahastot(at)hanaholmen.fi
1.2.2018
Suomen kulttuurirahaston maakuntarahastot
Suomen Kulttuurirahaston maakuntarahastot

Maakuntarahastojen yhtenäinen hakuaika on 10.1.–10.2. ja apurahoja haetaan hakuohjeiden mukaisesti verkkopalvelussa. Apurahat jaetaan kunkin maakuntarahaston omassa vuosijuhlassa keväällä.
Tarkemmat yhteystiedot löytyvät kunkin maakuntarahaston sivulta.
Suomen Kulttuurirahasto
Bulevardi 5 A, 5. krs
PL 203, 00121 Helsinki
Puh (09) 612 810
apurahainfo@skr.fi
yleisinfo@skr.fi
10.2.2018
Taiteen edistämiskeskuksen liikkuvuusapuraha
Taiteen edistämiskeskus

Liikkuvuusapurahat on tarkoitettu Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja verkostoitumisen edistämiseen.
Vuorikatu 24, PL 185
00101 Helsin
Puh. 02 9533 0704
nelli.sahlman@minedu.fi ki
28.2.2018
Vantaan kaupungin taiteilija-apurahat
Vantaan kaupunki

Vantaan kaupungin Kulttuuripalvelut jakaa vuosittain Vapaa-ajan lautakunnan myöntämiä avustuksia. Kulttuuritoimintaan tarkoitettu avustusmääräraha jakaantuu toiminta-avustuksiin, kohdeavustuksiin sekä taiteilija-apurahoihin.
Vapaa-aika ja asukaspalvelut/Kulttuuripalvelut
Puh. (09) 8392 2184
Asematie 7, 01300 Vantaa
kirjaamo@vantaa.fi
28.2.2018
Greta ja Wilhelm Lehtisen säätiö
Greta ja Wilhelm Lehtisen säätiö

Greta ja William Lehtisen säätiö julistaa kuvataiteilijoiden, taideteollisuuden harjoittajien, säveltaiteilijoiden ja arkkitehtien haettavaksi apurahoja. Apurahat on tarkoitettu työskentelyyn tai näyttelyn järjestämiseen kotimaassa tai ulkomailla. Säätiö tukee ensisijassa hakijoiden sellaista toimintaa tai hankintoja, jotka kohdistuvat apurahahakemuksen jättämisajankohtaa seuraavaan 12 kuukauden aikaan.
Säätiön asiamies Jouko Huhtala
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
Eteläesplanadi 14, 00130 Helsinki
28.2.2018
Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto
Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto

Apurahoja myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joiden tavoitteena on, edistää maiden välistä kulttuurivaihtoa ja kehittää maiden kulttuurielämää, lisätä kiinnostusta suomen kieltä kohtaan Norjassa ja norjan kieltä kohtaan Suomessa, lisätä tietämystä maiden yhteisestä historiasta ja sen jälkeisestä yhteiskuntakehityksestä, käsitellä maiden elinkeinoelämän, yhteiskuntakehityksen ja kulttuurielämän tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.
Hanasaaren kulttuurikeskus
02100 Espoo
Puh: (09) 4350 2430
rahastot(at)hanaholmen.fi
28.2.2018
Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto
Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto

Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Tanskan välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta.
Hanasaaren kulttuurikeskus
02100 Espoo
Puh: (09) 4350 2430
rahastot(at)hanaholmen.fi
28.2.2018
Föreningen konstsamfundet
Föreningen konstsamfundet

Suomenruotsalaisille taiteilijoille
Mannerheimvägen 20 A
00100 Helsingfors
Puh: (09) 642 315
kontoret@konstsamfundet.fi
28.2.2018
Pohjois-Savon taidetoimikunta
Taiteen edistämiskeskus

Pohjois-Savon alueella toimiville taiteilijoille ja taidekriitikoille.
Vuorikatu 24, PL 185
00101 Helsinki
puh. 0295330700
taike-asiakaspalvelu@minedu.fi
15.3.2018
Etelä-Savon taidetoimikunta
Taiteen edistämiskeskus

Työskentelyapurahat. Etelä-Savossa toimiville ammattitaiteilijoille tai taidekriitikoille.
Vuorikatu 24, PL 185
00101 Helsinki
puh. 0295330700
taike-asiakaspalvelu@minedu.fi
15.3.2018
Uudenmaan taidetoimikunta
Taiteen edistämiskeskus

Työskentelyapurahat. Uudellamaalla toimiville ammattitaiteilijoille tai taidekriitikoille.
Vuorikatu 24, PL 185
00101 Helsinki
puh. 0295330700
taike-asiakaspalvelu@minedu.fi
15.3.2018
Kaakkois-Suomen taidetoimikunta
Taiteen edistämiskeskus

Työskentelyapurahat. Kaakkois-Suomen alueella toimiville ammattitaiteilijoille tai taidekriitikoille.
Vuorikatu 24, PL 185
00101 Helsinki
puh. 0295330700
taike-asiakaspalvelu@minedu.fi
15.3.2018
Satakunnan taidetoimikunta
Taiteen edistämiskeskus

Satakunnan alueella toimivalle ammattitaiteilijalle tai taidekriitikoille.
Vuorikatu 24, PL 185
00101 Helsinki
puh. 0295330700
taike-asiakaspalvelu@minedu.fi
15.3.2018
Varsinais-Suomen taidetoimikunta
Taiteen edistämiskeskus

Varsinais-Suomessa toimiville ammattitaiteilijoille ja taidekriitikoille.
Vuorikatu 24, PL 185
00101 Helsinki
puh. 0295330700
taike-asiakaspalvelu@minedu.fi
15.3.2018
Pirkanmaan taidetoimikunta
Taiteen edistämiskeskus

Pirkanmaalla toimiville ammattitaiteilijoille tai taidekriitikoille.
Vuorikatu 24, PL 185
00101 Helsinki
puh. 0295330700
taike-asiakaspalvelu@minedu.fi
15.3.2018
Pohjanmaan taidetoimikunta
Taiteen edistämiskeskus

Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla toimiville ammattitaiteilijoille tai taidekriitikoille.
Vuorikatu 24, PL 185
00101 Helsinki
puh. 0295330700
taike-asiakaspalvelu@minedu.fi
15.3.2018
Keski-Suomen taidetoimikunta
Taiteen edistämiskeskus

Keski-Suomessa toimiville ammattitaiteilijoille ja taidekriitikoille.
Vuorikatu 24, PL 185
00101 Helsinki
puh. 0295330700
taike-asiakaspalvelu@minedu.fi
15.3.2018
Hämeen taidetoimikunta
Taiteen edistämiskeskus

Hämeen alueella toimiville ammattitaiteilijoille tai taidekriitikoille.
Vuorikatu 24, PL 185
00101 Helsinki
puh. 0295330700
taike-asiakaspalvelu@minedu.fi
15.3.2018
MES: Työskentelytuki
Musiikin edistämissäätiö MES

Työskentelytukea myönnetään yksityishenkilöille 1-3 kuukautta kestävään luovaan työhön (säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen) tai esiintymisten/levytyksen ohjelmiston harjoitteluun. Tuki edellyttää työskentelyyn liittyvää suunnitelmaa sen tuloksien julkaisemisesta ja esitystoiminnasta (levyjen kohdalla levyn julkaisuaikataulu + julkaisija, esiintymisten kohdalla niiden aikataulu- ja paikkasuunnitelma).

Työskentelytuki on henkilökohtaista, ja se on tarkoitettu yleisiin elinkustanunksiin työskentelyn aikana. Tuen suuruus vastaa valtion taiteilija-apurahaa (syksystä 2014 lähtien 1 670 €/kk), ja se on verotonta. Sen saaminen edellyttää, että aajalla ei ole samanaikaisesti säännöllisiä palkkatuloja eikä muita apurahoja, esimerkiksi valtion taiteilija-apurahaa. Tuki on tarkoitettu alalla aktiivisesti ja ammattimaisesti toimiville tekijöille ja esiintyville taiteilijoille, joilla on jo aiempaa näyttöä taiteellisesta työstä.
Pieni Roobertinkatu 16
00120 HELSINKI
Puh. 09 6803 4040
Fax. 09 6803 4033
mes@musiikinedistamissaatio.fi
www.musiikinedistamissaatio.fi
15.3.2018
MES: Elävän musiikin tuki
Musiikin edistämissäätiö MES

Elävän musiikin tukea on mahdollista saada erilaisiin kotimaista luovaa ja/tai esittävää säveltaidetta sisältäviin projektikohtaisiin hankkeisiin. Tuettavia hanketyyppejä ovat mm. yksittäiset konsertit, konserttisarjat, kiertueet ja musiikkitapahtumat sekä kotimaassa että ulkomailla. Pääpaino on ammattimaisessa tekemisessä.

HUOM! Showcase- ja muut promootioesiintymiset, joista esiintyjille ei jää matka-, majoitus yms. kulujen jälkeen palkkiota, kuuluvat markkinointi/vientituen piiriin. Pelkkä ilmainen esiintyminen ei kuitenkaan riitä markkinointi- ja vientituen perusteeksi. Kyseessä pitää olla sellaisen vientituotteen markkinointi, jonka myynnistä tai lisensioinnista voidaan olettaa saatavan tulevaisuudessa vientituloja tai jokin muu hyvin perusteltu konkreettinen vientinäkökohta.
Pieni Roobertinkatu 16
00120 HELSINKI
Puh. 09 6803 4040
Fax. 09 6803 4033
mes@musiikinedistamissaatio.fi
www.musiikinedistamissaatio.fi
15.3.2018
Kalevala Korun Kulttuurisäätiö
Kalevala Korun Kulttuurisäätiö

Suomalaisen kulttuurin tukemiseen ja edistämiseen.

Kalevala Korun Kulttuurisäätiö jakoi apurahoja elokuussa 2016 ja teki päätöksen, että vuonna 2017 keskitymme toteuttamaan näitä jo tuettuja hankkeita. Näin ollen vuonna 2017 ei järjestetä apurahojen hakuprosessia.
Strömbergintie 4, 00380 Helsinki
Puh: 0207 611 311
mari.kotka@kalevalakoru.fi
30.3.2018
Teoston sävellystilaustoimikunta
Teosto/Sävellystilaustoimikunta

Teoston partituurimusiikin sävellystilaustoimikunnan tarkoituksena on tukea sävellystilaustoimintaa ja sen kautta uuden luovan kotimaisen säveltaiteen syntymistä.

Kotimaisella luovalla säveltaiteella tarkoitetaan suomalaisten säveltäjien ja sovittajien teoksia. Suomalaisiksi tekijöiksi katsotaan paitsi Suomen kansalaiset myös vakituisesti Suomessa asuvat.
Teosto
Sävellystilaustoimikunta
Jennah Vainio
Urho Kekkosen katu 2 C
00100 Helsinki
jennah.vainio@teosto.fi
3.4.2018
Taiteen edistämiskeskuksen taiteilija-apurahat
Taiteen edistämiskeskus

Valtion musiikkitoimikunta myöntää vuosittain viisi-, kolmi-, yksi- ja puolivuotisia taiteilija-apurahoja ammattitaiteilijoille. Apuraha on tarkoitettu ammatilliseen, pitkäjänteiseen taiteelliseen työskentelyn.
Vuorikatu 24, Helsinki
PL 185, 00101 Helsinki
Puh. 0295 330 700
taike-asiakaspalvelu@minedu.fi
4.4.2018
Music Finland: Teosvientituki
Music Finland

Teosvientituella tuetaan suomalaisten musiikintekijöiden kansainvälistämisen ja teosviennin strategisia investointeja.

Teosvientituella kannustetaan musiikintekijöitä (kirjoittajia, säveltäjiä sekä tuottajia) ja kustantajia toteuttamaan erilaisia teosvientihankkeita. Niitä ovat esimerkiksi tekijän uran kannalta merkittävät co-write- ja tapaamismatkat tai säveltäjän verkostoitumismatkat omien teostensa kantaesityksiin.

Teosvientitukea voidaan myöntää musiikintekijöille, heidän edustajilleen ja taustaorganisaatioilleen kattamaan hankkeista aiheutuneita kuluja.

Tukea voidaan myöntää myös muihin teosvientiä edistäviin toimenpiteisiin, kuten Suomeen kutsuttujen ulkomaisten kirjoittajien matkakuluihin. Lisäksi tukea voidaan myöntää suomalaisen vientiartistin teosvientihankkeisiin, kuten kansainvälistymistä edistäviin biisileireihin tai co-write-matkoihin. Artistin täytyy tällöin osallistua kirjoittajana kappaleiden tekemiseen.

Teosvientituki kattaa hankkeen tukikelpoisista kuluista enintään 50 prosenttia ja enintään tappiollisen osuuden määrän. Myönnettävän tuen määrä on vähintään 300 euroa. Tukipäätöksistä vastaava työryhmä arvioi tuen suuruuden hankkeen laajuuden ja sisällön perusteella.

Teosvientitukea voi hakea seuraaviin kuluihin:

 • Tuotantokulut (studio- ja laitevuokrat)

 • Majoitus (economy-luokassa hankkeen aikana)

 • Matkaliput ja kuljetus (economy-luokassa, myös rahti- ja ylipainokulut)

 • Muut matkakulut (viisumit, matka- ja tavaravakuutukset)

 • Workshopin, leirin tai vastaavan tapahtuman osallistumismaksut

Riku Salomaa
Tiimijohtaja, kansainvälistyminen
riku.salomaa@musicfinland.fi
+358 (0)40 705 2606

Katariina Sorsa
Vientipäällikkö, Pop & Rock
katariina.sorsa@musicfinland.fi
+358 (0)40 561 1150
15.4.2018
MES: Äänitetuotantotuki
Musiikin edistämissäätiö MES

Äänitetuotantotukea myönnetään uusien, kotimaista esittävää ja/tai luovaa säveltaidetta sisältävien äänitteiden tekemiseen. Tuki koskee ainoastaan ns. pitkäsoittoja. Tukea voidaan myöntää äänitteelle, josta on toimitettu hakemus ja näyte sille tulevasta musiikista. Näytteen tulee sisältää mieluiten lopullista materiaalia julkaistavalta äänitteeltä, joko jo valmista (miksattu/masteroitu) tai lähes valmista (suurimmaksi osaksi äänitetty ja raakamiksattu), tai jos se ei poikkeuksellisesti ole mahdollista, muuta julkaisuun liittyvää äänimateriaalia. Päätökset tehdään näytemateriaalin kuuntelun perusteella, joten tukea ei kannata hakea liian aikaisessa vaiheessa materiaalin ollessa vielä keskeneräistä (demot).

Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella. Näytteet toimitetaan mp3-tiedostoina hakemuksen ohjeen mukaisesti.

Perustelluissa poikkeustapauksissa tukea voi hakea nuottimateriaalin perusteella, jos soivaa näytettä ei ole mahdollista toimittaa. Tällöin tulee ottaa yhteyttä säätiön toimistoon erillisohjeiden saamiseksi.

Hakemukset on toimitettava ennen äänitteen julkaisemista, jälkikäteen tulleita ei käsitellä.
Musiikin edistämissäätiö
Pieni Roobertinkatu 16
00120 HELSINKI
Puh. 09 6803 4040
Fax. 09 6803 4033
mes@musiikinedistamissaatio.fi
www.musiikinedistamissaatio.fi
30.4.2018
MES: Työskentelytuki
Musiikin edistämissäätiö MES

Työskentelytukea myönnetään yksityishenkilöille 1-3 kuukautta kestävään luovaan työhön (säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen) tai esiintymisten/levytyksen ohjelmiston harjoitteluun. Tuki edellyttää työskentelyyn liittyvää suunnitelmaa sen tuloksien julkaisemisesta ja esitystoiminnasta (levyjen kohdalla levyn julkaisuaikataulu + julkaisija, esiintymisten kohdalla niiden aikataulu- ja paikkasuunnitelma).

Työskentelytuki on henkilökohtaista, ja se on tarkoitettu yleisiin elinkustanunksiin työskentelyn aikana. Tuen suuruus vastaa valtion taiteilija-apurahaa (syksystä 2014 lähtien 1 670 €/kk), ja se on verotonta. Sen saaminen edellyttää, että aajalla ei ole samanaikaisesti säännöllisiä palkkatuloja eikä muita apurahoja, esimerkiksi valtion taiteilija-apurahaa. Tuki on tarkoitettu alalla aktiivisesti ja ammattimaisesti toimiville tekijöille ja esiintyville taiteilijoille, joilla on jo aiempaa näyttöä taiteellisesta työstä.
Pieni Roobertinkatu 16
00120 HELSINKI
Puh. 09 6803 4040
Fax. 09 6803 4033
mes@musiikinedistamissaatio.fi
15.5.2018
MES: Elävän musiikin tuki
Musiikin edistämissäätiö MES

Elävän musiikin tukea on mahdollista saada erilaisiin kotimaista luovaa ja/tai esittävää säveltaidetta sisältäviin projektikohtaisiin hankkeisiin. Tuettavia hanketyyppejä ovat mm. yksittäiset konsertit, konserttisarjat, kiertueet ja musiikkitapahtumat sekä kotimaassa että ulkomailla. Pääpaino on ammattimaisessa tekemisessä.

HUOM! Showcase- ja muut promootioesiintymiset, joista esiintyjille ei jää matka-, majoitus yms. kulujen jälkeen palkkiota, kuuluvat markkinointi/vientituen piiriin. Pelkkä ilmainen esiintyminen ei kuitenkaan riitä markkinointi- ja vientituen perusteeksi. Kyseessä pitää olla sellaisen vientituotteen markkinointi, jonka myynnistä tai lisensioinnista voidaan olettaa saatavan tulevaisuudessa vientituloja tai jokin muu hyvin perusteltu konkreettinen vientinäkökohta.
Pieni Roobertinkatu 16
00120 HELSINKI
Puh. 09 6803 4040
Fax. 09 6803 4033
mes@musiikinedistamissaatio.fi
15.5.2018
Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Tieteen, taiteen ja muun yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen.
Jenny jaAntti Wihurin rahasto
Arkadiankatu 21 A 14
00100 Helsinki
09 454 2400
toimisto@wihurinrahasto.fi
31.5.2018
Music Finland: Teosvientituki
Music Finland

Teosvientituella tuetaan suomalaisten musiikintekijöiden kansainvälistämisen ja teosviennin strategisia investointeja.

Teosvientituella kannustetaan musiikintekijöitä (kirjoittajia, säveltäjiä sekä tuottajia) ja kustantajia toteuttamaan erilaisia teosvientihankkeita. Niitä ovat esimerkiksi tekijän uran kannalta merkittävät co-write- ja tapaamismatkat tai säveltäjän verkostoitumismatkat omien teostensa kantaesityksiin.

Teosvientitukea voidaan myöntää musiikintekijöille, heidän edustajilleen ja taustaorganisaatioilleen kattamaan hankkeista aiheutuneita kuluja.

Tukea voidaan myöntää myös muihin teosvientiä edistäviin toimenpiteisiin, kuten Suomeen kutsuttujen ulkomaisten kirjoittajien matkakuluihin. Lisäksi tukea voidaan myöntää suomalaisen vientiartistin teosvientihankkeisiin, kuten kansainvälistymistä edistäviin biisileireihin tai co-write-matkoihin. Artistin täytyy tällöin osallistua kirjoittajana kappaleiden tekemiseen.

Teosvientituki kattaa hankkeen tukikelpoisista kuluista enintään 50 prosenttia ja enintään tappiollisen osuuden määrän. Myönnettävän tuen määrä on vähintään 300 euroa. Tukipäätöksistä vastaava työryhmä arvioi tuen suuruuden hankkeen laajuuden ja sisällön perusteella.

Teosvientitukea voi hakea seuraaviin kuluihin:

 • Tuotantokulut (studio- ja laitevuokrat)

 • Majoitus (economy-luokassa hankkeen aikana)

 • Matkaliput ja kuljetus (economy-luokassa, myös rahti- ja ylipainokulut)

 • Muut matkakulut (viisumit, matka- ja tavaravakuutukset)

 • Workshopin, leirin tai vastaavan tapahtuman osallistumismaksut

Riku Salomaa
Tiimijohtaja, kansainvälistyminen
riku.salomaa@musicfinland.fi
+358 (0)40 705 2606

Katariina Sorsa
Vientipäällikkö, Pop & Rock
katariina.sorsa@musicfinland.fi
+358 (0)40 561 1150
15.8.2018
Music Finland: Teosvientituki
Music Finland

Teosvientituella tuetaan suomalaisten musiikintekijöiden kansainvälistämisen ja teosviennin strategisia investointeja.

Teosvientituella kannustetaan musiikintekijöitä (kirjoittajia, säveltäjiä sekä tuottajia) ja kustantajia toteuttamaan erilaisia teosvientihankkeita. Niitä ovat esimerkiksi tekijän uran kannalta merkittävät co-write- ja tapaamismatkat tai säveltäjän verkostoitumismatkat omien teostensa kantaesityksiin.

Teosvientitukea voidaan myöntää musiikintekijöille, heidän edustajilleen ja taustaorganisaatioilleen kattamaan hankkeista aiheutuneita kuluja.

Tukea voidaan myöntää myös muihin teosvientiä edistäviin toimenpiteisiin, kuten Suomeen kutsuttujen ulkomaisten kirjoittajien matkakuluihin. Lisäksi tukea voidaan myöntää suomalaisen vientiartistin teosvientihankkeisiin, kuten kansainvälistymistä edistäviin biisileireihin tai co-write-matkoihin. Artistin täytyy tällöin osallistua kirjoittajana kappaleiden tekemiseen.

Teosvientituki kattaa hankkeen tukikelpoisista kuluista enintään 50 prosenttia ja enintään tappiollisen osuuden määrän. Myönnettävän tuen määrä on vähintään 300 euroa. Tukipäätöksistä vastaava työryhmä arvioi tuen suuruuden hankkeen laajuuden ja sisällön perusteella.

Teosvientitukea voi hakea seuraaviin kuluihin:

 • Tuotantokulut (studio- ja laitevuokrat)

 • Majoitus (economy-luokassa hankkeen aikana)

 • Matkaliput ja kuljetus (economy-luokassa, myös rahti- ja ylipainokulut)

 • Muut matkakulut (viisumit, matka- ja tavaravakuutukset)

 • Workshopin, leirin tai vastaavan tapahtuman osallistumismaksut

Riku Salomaa
Tiimijohtaja, kansainvälistyminen
riku.salomaa@musicfinland.fi
+358 (0)40 705 2606

Katariina Sorsa
Vientipäällikkö, Pop & Rock
katariina.sorsa@musicfinland.fi
+358 (0)40 561 1150
15.10.2018
Music Finland: Teosvientituki
Music Finland

Teosvientituella tuetaan suomalaisten musiikintekijöiden kansainvälistämisen ja teosviennin strategisia investointeja.

Teosvientituella kannustetaan musiikintekijöitä (kirjoittajia, säveltäjiä sekä tuottajia) ja kustantajia toteuttamaan erilaisia teosvientihankkeita. Niitä ovat esimerkiksi tekijän uran kannalta merkittävät co-write- ja tapaamismatkat tai säveltäjän verkostoitumismatkat omien teostensa kantaesityksiin.

Teosvientitukea voidaan myöntää musiikintekijöille, heidän edustajilleen ja taustaorganisaatioilleen kattamaan hankkeista aiheutuneita kuluja.

Tukea voidaan myöntää myös muihin teosvientiä edistäviin toimenpiteisiin, kuten Suomeen kutsuttujen ulkomaisten kirjoittajien matkakuluihin. Lisäksi tukea voidaan myöntää suomalaisen vientiartistin teosvientihankkeisiin, kuten kansainvälistymistä edistäviin biisileireihin tai co-write-matkoihin. Artistin täytyy tällöin osallistua kirjoittajana kappaleiden tekemiseen.

Teosvientituki kattaa hankkeen tukikelpoisista kuluista enintään 50 prosenttia ja enintään tappiollisen osuuden määrän. Myönnettävän tuen määrä on vähintään 300 euroa. Tukipäätöksistä vastaava työryhmä arvioi tuen suuruuden hankkeen laajuuden ja sisällön perusteella.

Teosvientitukea voi hakea seuraaviin kuluihin:

 • Tuotantokulut (studio- ja laitevuokrat)

 • Majoitus (economy-luokassa hankkeen aikana)

 • Matkaliput ja kuljetus (economy-luokassa, myös rahti- ja ylipainokulut)

 • Muut matkakulut (viisumit, matka- ja tavaravakuutukset)

 • Workshopin, leirin tai vastaavan tapahtuman osallistumismaksut

Riku Salomaa
Tiimijohtaja, kansainvälistyminen
riku.salomaa@musicfinland.fi
+358 (0)40 705 2606

Katariina Sorsa
Vientipäällikkö, Pop & Rock
katariina.sorsa@musicfinland.fi
+358 (0)40 561 1150
15.1.2019