Yhdenvertaisesti säveltäen -hanke monimuotoistaa säveltämisen opetusta

Säveltäminen kuuluu kaikille. Yhdistyksemme on mukana toteuttamassa pedagogiikkaa ja tutkimusta yhdistävää hanketta, joka edistää moninaisuutta ja tasa-arvoa säveltämisen opetuksessa ja oppilaitoksissa.

 

Keväällä 2019 käynnistynyt Yhdenvertaisesti säveltäen -hanke pyrkii vaikuttamaan myönteisesti taidemusiikin säveltämisen alan rooli- ja työnjakoihin, asenteisiin ja mielikuviin. Hankkeen puitteissa tehdään tutkimusta ja tutkimukseen perustuvaa kehittämistyötä, joka kohdistuu alan koulutukseen ja pedagogisiin käytäntöihin.

Yhdenvertaisesti säveltäen -hankkeen keskeisenä tavoitteena on lieventää alan sukupuolen mukaista ammatillista eriytymistä sekä edistää tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia. Se tarjoaa säveltämisen opetusta ja mentorointia ensisijaisesti 15-20-vuotiaille tytöille ja muunsukupuolisille – poikia kuitenkaan pois sulkematta. Tavoitteena on myös lisätä sukupuolitietoisuutta ja purkaa ennakkoluuloja nostamalla monipuolisesti esiin suomalaisia säveltäjiä ja heidän ammatillisia elämänkulkujaan tutkimuksen ja journalismin keinoin.

Suomessa toimivien ammattimaisten musiikintekijöiden joukossa naiset ovat selvässä vähemmistössä. Sukupuolten välinen epätasapaino on nähtävissä myös säveltämisen ylimmässä koulutuksessa.

Hankkeen ensivaihe huipentuu seminaariin ensi keväänä

Hankkeeseen osallistuvien opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden ensimmäisenä yhteisenä tapahtumana järjestetiin sävellysviikonloppu Kallio-Kuninkalassa tämän vuoden huhtikuussa. Tilaisuus toteutettiin Taideyliopiston Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen sekä sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmän kanssa.

Syksyn 2019 aikana opiskelijoille tarjotaan sekä yksilöllistä että ryhmissä tapahtuvaa sävellyksenopetusta ja mentorointia. Hankkeen ensimmäinen vaihe huipentuu sävellyskonserttiin ja yleisölle avoimeen seminaariin 24.-25.4.2020.

Hankkeen toteuttajat

Yhdenvertaisesti säveltäen toteutetaan säveltämisen ja säveltämisen pedagogiikan alan asiantuntijoista koostuvan työryhmän sekä laajan verkoston yhteistyönä. Työryhmään kuuluvat musiikkikasvatuksen professori Heidi Partti, säveltäjä/sävellyksen opettaja Riikka Talvitie, säveltäjä/sävellyksen opettaja Markku Klami, säveltäjä/sävellyksen opettaja Minna Leinonen sekä toimittaja Anu Ahola. Hankkeessa opettajina toimivat lisäksi Sibelius-Akatemian sävellyspedagogiikan opetusharjoittelijat Aino TenkanenTeemu Halmkrona ja Leevi Räsänen.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Suomen Säveltäjät ry, Sibelius-Akatemian sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelma sekä Music Finland ry, ja sitä rahoittavat Wegeliuksen muistosäätiö, Musiikin edistämissäätiö (MES) sekä Suomen Säveltäjät ry. Hanke on osa Taideyliopiston taidekasvatuksen tutkimuskeskus Center for Educational Research and Academic Development in the Arts CERADA:ssa tehtävää tutkimusta.

 

Lisätietoja

Tiedustelut

  • Heidi Partti (hankkeen johtaja, tutkimuksen johtaja): heidi.partti(a)uniarts.fi, 0400 941699
  • Riikka Talvitie (hankkeen koordinaattori): riikka.talvitie(a)welho.com
  • Anu Ahola (hankkeen viestintä): anuahola26(a)gmail.com

 

Lähde: Anu Ahola / Yhdenvertaisesti säveltäen

 

Kuva: Yhdenvertaisesti säveltäen -työryhmä: Anu Ahola (vas.), Minna Leinonen, Riikka Talvitie, Heidi Partti ja Markku Klami. Kuvaaja: Leevi Räsänen

  • Arkistot