Yhdenvertaisesti säveltäen -hanke pureutuu säveltämiseen liittyviin stereotypioihin

Suomessa toimivien ammattimaisten musiikintekijöiden joukossa naiset ovat selvässä vähemmistössä. Sukupuolten välinen epätasapaino on nähtävissä myös säveltämisen ylimmässä koulutuksessa. Keväällä 2019 käynnistynyt Yhdenvertaisesti säveltäen -hanke, jossa Suomen Säveltäjät ry on yhteistyökumppanina, pyrkii vaikuttamaan myönteisesti taidemusiikin säveltämisen alan rooli- ja työnjakoihin, asenteisiin ja mielikuviin. Hankkeen puitteissa tehdään tutkimusta ja tutkimukseen perustuvaa kehittämistyötä, joka kohdistuu alan koulutukseen ja pedagogisiin käytäntöihin.

Yhdenvertaisesti säveltäen hankkeen keskeisenä tavoitteena on lieventää alan sukupuolen mukaista ammatillista eriytymistä sekä edistää tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia. Se tarjoaa säveltämisen opetusta ja mentorointia ensisijaisesti 15-20-vuotiaille tytöille ja muunsukupuolisille – poikia kuitenkaan pois sulkematta. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä sukupuolitietoisuutta ja purkaa ennakkoluuloja nostamalla monipuolisesti esiin suomalaisia säveltäjiä ja heidän ammatillisia elämänkulkujaan tutkimuksen ja journalismin keinoin.

Huhtikuussa järjestettiin sävellysviikonloppu

Hankkeeseen osallistuvien opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden ensimmäinen yhteinen tapahtuma, sävellysviikonloppu Kallio-Kuninkalassa, järjestettiin 12.-14.4.2019 yhteistyössä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen sekä sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmän kanssa. Ensi syksyn aikana opiskelijoille tarjotaan sekä yksilöllistä että ryhmissä tapahtuvaa sävellyksenopetusta ja mentorointia. Hankkeen ensimmäinen vaihe huipentuu sävellyskonserttiin ja yleisölle avoimeen seminaariin keväällä 2020.

Yhdenvertaisesti säveltäen toteutetaan säveltämisen ja säveltämisen pedagogiikan alan asiantuntijoista koostuvan työryhmän sekä laajan verkoston yhteistyönä. Yhteistyökumppaneina toimivat Suomen Säveltäjät ry:n lisäksi Sibelius-Akatemian sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelma sekä Music Finland ry. Se on osa Taideyliopiston taidekasvatuksen tutkimuskeskus Center for Educational Research and Academic Development in the Arts CERADA:ssa tehtävää tutkimusta.

Hankkeen työryhmä

  • musiikkikasvatuksen professori Heidi Partti
  • säveltäjä ja sävellyksen opettaja Riikka Talvitie
  • säveltäjä ja sävellyksen opettaja Markku Klami
  • säveltäjä ja sävellyksen opettaja Minna Leinonen
  • toimittaja Anu Ahola

Hankkeessa opettajina toimivat lisäksi Sibelius-Akatemian sävellyspedagogiikan opetusharjoittelijat Aino Tenkanen, Teemu Halmkrona ja Leevi Räsänen.

Hankkeen rahoittajat

  • Wegeliuksen muistosäätiö
  • Musiikin edistämissäätiö (MES)
  • Suomen Säveltäjät ry

Hankkeen verkkosivut avataan kevään 2019 aikana.

Lisätietoja

 

Teksti: Anu Ahola
Kuva: Markku Klami

 

[2.5.2019]

  • Arkistot