Pohjoismainen Säveltäjäneuvosto iloitsee uudesta tekijänoikeusdirektiivistä

Pohjoismaiden Säveltäjäneuvosto (The Council of Nordic Composers) on pohjoismainen säveltäjäyhdistysten yhteinen elin. Siihen kuuluvat jäseninä Fär-saarten, Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan säveltäjäyhdistykset. Säveltäjäneuvoston näkyvin yhteinen ponnistus on vuosittain järjestettävä pohjoismaisen nykymusiikin katselmus Pohjoismaiset musiikkipäivät (Nordic Music Days). Tapahtuma on maailman vanhimpia yhä toimivia musiikkifestivaaleja.

Säveltäjäneuvosto kokoontui maaliskuun lopussa Reykjavikissa. Tapaamisessa puhuttiin muun muassa koulutukseen liittyvistä aloitteista ja pohjoismaisesta television ja elokuvan tekijänoikeuskorvauksiin liittyvästä kehityksestä. Erityisesti Säveltäjäneuvostossa iloittiin viime viikolla hyväksytystä EU:n tekijänoikeusdirektiivistä.

Uusi direktiivi edistää läpinäkyvää digitaloutta

Säveltäjäneuvoston mielestä uusi tekijänoikeusdirektiivi on musiikin tekijöille merkittävä voitto. Direktiivi antaa nyt ensimmäistä kertaa musiikintekijöille ja oikeudenhaltijoille lailla vahvistetut mahdollisuudet neuvotella oikeudenmukaisempia sopimuksia monikansallisten alustapalveluja tarjoavien yhtiöiden kanssa EU:n alueella.

Samalla direktiivi ohjaa ja velvoittaa koko musiikkiteollisuutta suojelemaan tekijöiden oikeuksia. Säveltäjäneuvosto pitää direktiiviä myös tärkeänä symbolisena tunnustuksena säveltäjien, muusikoiden ja taiteilijoiden tekemän työn kulttuuriselle ja taloudelliselle merkitykselle.

Säveltäjäneuvoston mielestä direktiivin muotoutumiseen vaikutti myös pohjoismaisten ja muiden eurooppalaisten säveltäjien yhteistyö sekä tuki kaikkialta maailmasta. Neuvosto toivoo, että direktiivi vaikuttaisi myös muualla maailmassa ja osoittaisi lainsäätäjille, säveltäjille ja musiikkiteollisuudelle yhteistyön voiman. Kaikkien toimijoiden yhteistyöllä voidaan vaikuttaa ja ratkaista vaikeimpiakin kansainvälisiä haasteita.

”Toiveemme on, että oikeudenmukaisemmat korvaukset säveltämästämme musiikista antavat säveltäjille vapauden jatkaa ja laajentaa rajoja ylittävää yhteistyötä, kokeiluja ja luovaa työtä.”

Pohjoismaisten musiikkipäivien historia verkkoon

Pohjoismainen Säveltäjäneuvosto uusii parhaillaan verkkosivujaan. Sivuille kootaan Pohjoismaisten musiikkipäivien ohjelmistojen ja esiintyjien historiakatsaus.

Sivut avataan lähiaikoina.

Lue lisää

nordiccomposers.com (sivut avataan lähiaikoina)

[3.4.2019]

Kuva: Bent Sørensen (Tanska), Antti Auvinen (Suomi), Þórunn Gréta Sigurðardóttir (Islanti), Martin Johnson Tibblin (Ruotsi) ja Jørgen Karlstrøm (puheenjohtaja, Norja). Kuvaaja: Maarit Kytöharju

 

  • Arkistot