Yhdenvertaisesti säveltäen -hanke: säveltäminen kuuluu kaikille

Yhdenvertaisesti säveltäen -hanke on hyväksytty mukaan suureen Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeeseen, jonka suojelijana toimii presidentti Tarja Halonen.

Tänä keväänä käynnistyvä Yhdenvertaisesti säveltäen on säveltämisen ja säveltämisen pedagogiikan alan asiantuntijoista koostuvan työryhmän sekä laajan yhteistyökumppaniverkoston yhteistyöhanke. Kumppaneina sitä toteuttavat muun muassa ArtsEqual-hanke, Suomen Säveltäjät ry, Music Finland, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmä sekä Yhdenvertainen musiikkiala -hanke.

Se on myös osa Taideyliopiston taidekasvatuksen tutkimuskeskus Center for Educational Research and Academic Development in the Arts CERADA:ssa tehtävää tutkimusta.

Yhdenvertaisesti säveltäen -hankkeen työryhmässä ovat seuraavat henkilöt:

 • Tutkija/musiikkikasvatuksen professori (ma) Heidi Partti (hankkeen johtaja, tutkimuksen johtaja)
 • Säveltäjä/sävellyksen opettaja Riikka Talvitie (hankkeen kehittämistoimien johtaja)
 • Säveltäjä/sävellyksen opettaja Markku Klami
 • Säveltäjä/sävellyksen opettaja Minna Leinonen
 • Toimittaja/kirjailija Anu Ahola

Yhdenvertaisesti säveltäen pähkinänkuoressa

 • Keväällä 2019 käynnistyvä hanke pyrkii vaikuttamaan myönteisesti taidemusiikin säveltämisen alan rooli- ja työnjakoihin, asenteisiin ja mielikuviin
 • Tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on lieventää alan sukupuolen mukaista ammatillista eriytymistä ja purkaa vallitsevia säveltämiseen liittyviä stereotypioita.

Miksi hanke on tärkeä?

Säveltäminen näyttäytyy musiikin ammattikentällä poikkeuksellisen miesvaltaisena alana. Maamme ammattimaisten musiikintekijöiden joukossa naiset, transihmiset ja muunsukupuoliset ovat selvässä vähemmistössä. Esimerkiksi Suomen Säveltäjät ry:n jäsenistä naisia on vain noin 10 prosenttia.

Sukupuolten välinen epätasapaino on nähtävissä myös säveltämisen ylimmässä koulutuksessa. Kuten muillakin aloilla, nuorten toiveammatit eriytyvät sukupuolen mukaan myös säveltaiteen alalla.

Koska sukupuolen mukainen eriytyminen on nähtävissä jo nuorten koulutusvalinnoissa ja toiveammateissa, hanke kohdistuu nuoruuden siirtymävaiheeseen, joka edeltää korkeakoulu- ja ammattiopintoihin hakeutumista.

Mistä hanke koostuu?

Yhdenvertaisesti säveltäen -hanke

 • sisältää tutkimusta ja tutkimusperusteista kehittämistyötä
 • kohdistuu alan koulutukseen ja pedagogisiin käytäntöihin
 • tuottaa uutta tietoa ja syvällistä ymmärrystä säveltämisen alan ammatilliseen eriytymiseen liittyvistä syistä: miten nuorten säveltämiseen liittyvät tavoitteet muotoutuvat ja mihin heidän opiskeluvalintansa perustuvat?
 • edistää tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia tarjoten säveltämisen opetusta ja mentorointia 15-20-vuotiaille tytöille, naisille, transihmisille ja muunsukupuolisille
 • lisää sukupuolitietoisuutta ja purkaa ennakkoluuloja säveltämisen alalla nostamalla monipuolisesti esiin suomalaisia säveltäjiä ja heidän ammatillisia elämänkulkujaan tutkimuksen ja journalismin keinoin.

Lisätietoja hankkeesta

 • Heidi Partti, heidi.partti@uniarts.fi
 • Riikka Talvitie, riikka.talvitie@welho.com

Katso myös

Yhdenvertaisesti säveltäen
Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta
Center for Educational Research and Academic Development in the Arts CERADA

[Kuva: Riikka Talvitie toimii hankkeen kehittämistoimien johtajana]

[29.1.2019]

 • Arkistot