Suomen Säveltäjät: kohti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Suomen Säveltäjät ry on hyväksynyt hallituksensa kokouksessa 22.1.2019 ensimmäinen tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta käsittelevän suunnitelmansa.

Suunnitelma pohjautuu musiikkialalla laajasti käyttöön otettuihin teeseihin tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi musiikkialalla. Yhdistys on myös tietoinen musiikkitoimialan yleisestä miesvaltaisuudesta.

Nyt laadittu suunnitelma tähtää siihen, että yhdistys on kaikille jäsenilleen toimintaperiaatteiltaan läpinäkyvä, kannustava ja säveltäjän toimintaa tukeva. Yhdistys noudattaa kaikessa toiminnassaan tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain periaatteita ja henkeä sekä oman organisaationsa sisäisessä toiminnassa ja päätöksenteossa että oman organisaationsa ulkopuolella muun muassa asiantuntija- ja edustustehtävissä.

 

Katso myös

Suomen Säveltäjät ry:n suunnitelma tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden toteuttamiseksi

Teesit tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi musiikkialalla (Music Finland)

 

  • Arkistot