Suomen Säveltäjät vetoaa UMO:n rahoituksen ja nimen säilyttämisen puolesta

Suomen Säveltäjät on laatinut Helsingin kaupungille vetoomuksen, jotta UMO:n työskentelyolosuhteet säilyisivät.

”Suomen Säveltäjät ry pitää tärkeänä, että Helsingin kaupunki takaa UMO:n toiminnan ympärivuotiset edellytykset. Vain näin UMO pystyy toteuttamaan jo vuosikymmeniä kasvatettua korkeatasoista ja monialaista tehtäväänsä alansa huippuorkesterina. UMO on myös ainoa jazzmuusikoita täysipäiväisesti ja virkasuhteisina työllistävä taho. Tämän lisäksi UMO tarjoaa työtä lukuisille freelance-muusikoille yli genrerajojen.

”Samoin yhdistyksemme pitää välttämättömänä, että UMO pystyisi säilyttämään nimensä alkuperäisessä, vuosikymmenien aikana vakiintuneessa muodossaan. Paitsi että nimi on vahva ja vakiintunut brändi, se sisältää myös syvällisen merkityksen: UMO on koko historiansa ajan ollut uuden musiikin rajojen ylittäjä.

”Suomen Säveltäjät ry on vuonna 1945 perustettu taidemusiikin säveltäjien yhdistys, jonka jäseninä ovat olleet kaikki merkittävät suomalaiset säveltäjät kunniajäsen Jean Sibeliuksesta kaikkiin tämän päivän valovoimaisimpiin ja kansainvälisesti tunnetuimpiin säveltäjiimme.

”UMO on aina tarttunut innokkaasti ja onnistuen uuden taidemusiikin haasteisiin. Orkesteri on vuosikymmenien saatossa tehnyt yhteistyötä kymmenien yhdistyksemme jäsenten kanssa aina Paavo Heinisestä (s. 1938) Outi Tarkiaiseen (s. 1985).  Laadukkaan ja korkeatasoisen yhteistyön tuloksena mm. Jukka Tiensuun UMO:lle kirjoittama teos Umori on saanut Teosto-palkinnon.

”UMO on kansainvälisesti ansioitunut, ennakkoluuloton ja häikäisevän monipuolinen orkesteri. Ydinalueensa jazzin lisäksi UMO ei arkaile heittäytyä populaarimusiikin ja jo mainitun nykytaidemusiikin haasteisiin. Suomen Säveltäjät ry toivookin, että Helsingin kaupunki takaa orkesterin korkeatasoisen taiteellisen työskentelyn jatkumisen ja vakiintuneen nimen käytön myös tulevaisuudessa.”

Suomen Säveltäjät ry

Katso myös
UMO

[kuva: Tommi Tapola]

  • Arkistot