Opus 1 on aineistopankki sävellyksen alkuopetukseen

Opus 1 – sävellyspedagogiikan aineistopankki on uusi verkkosivusto, joka tarjoaa sävellystehtäviä ja inspiroivia näkökulmia säveltämisen alkuopetukseen.

Sivusto vastaa uusien opetussuunnitelmien myötä syntyneeseen opetusmateriaalin tarpeeseen. Opus 1 on suunnattu kaikille musiikinopetusta järjestäville tahoille. Aineistopankin tehtävät soveltuvat erityisesti musiikkioppilaitosten ryhmä-, pienryhmä- ja yksilöopetukseen.

Tehtävät on laadittu ennen kaikkea musiikkioppilaitosten ryhmäopetuksen tarpeisiin. Ne soveltuvat osittain myös koulujen musiikinopetukseen. Sivustolta löytyy tehtäviä eri taitotasoille, ja monet harjoituksista sopivat kaikenikäisille ja monen tasoisille oppilaille.

Kymmenittäin tehtäviä säveltämisen opetukseen

Aineistopankki sisältää tällä hetkellä runsaat 60 tehtävää säveltämisen opetukseen. Ne on ryhmitelty sivustolle vaatimustason ja tehtävään sisältyvien keskeisten teemojen perusteella.

Tehtävien lisäksi sivustolta löytyy artikkeleita, joissa säveltäjät, pedagogit ja tutkijat avaavat erilaisia näkökulmia sävellyksenopetukseen.

Kohti uutta säveltäjyyttä ja säveltämisen kulttuuria

Sivuston suunnitellut työryhmä on mukana rakentamassa uudenlaista säveltäjyyden ja säveltämisen kulttuuria.

”Mitä enemmän ohjaamme lapsia ja nuoria sävellyksen pariin jo varhaisessa vaiheessa, sitä monimuotoisempaa on musiikin tulevaisuus.”

Opus 1 -suunnittelijoina ja -toteuttajina on ollut sävellyksen ja sävellyspedagogiikan erityisasiantuntijoita. Sivua ovat ideoineet ja tehtäviä laatineet Sanna Ahvenjärvi, Marjatta Airola, Marko Alastalo, Markku Klami, Tapio Lappalainen, Minna Leinonen ja Anu Ahola.

Opus 1 -hanketta ovat rahoittaneet Suomen Säveltaiteen Tukisäätiö ja Suomen Säveltäjät ry.

Katso myös

Opus 1 – sävellyspedagogiikan aineistopankki

Lisätietoja

opus1(at)composers.fi

[kuva: Markku Klami]

[21.9.2018]

  • Arkistot