Suomen Säveltäjät ajaa tasa-arvon asiaa

Suomen Säveltäjät perusti viime keväänä tasa-arvotyöryhmän kartoittamaan yhdistyksen ja nykymusiikkikentän rakenteita ja toimintaa. Se on aloittanut toimintansa tarkastelemalla muun muassa avustus- ja kantaesitystilastoja. Työryhmä tekee myös kyselyjä ja kerää tietoa ja kokemuksia jäsenistöltään sekä seuraa tiiviisti muissa Pohjoismaissa tehtävää työtä tasa-arvon edistämiseksi.

Tarkastelun alla on etenkin naispuolisten ja muualta Suomeen muuttaneiden säveltäjien asema apurahansaajina ja kentän täysivaltaisina toimijoina. Tavoitteena on löytää, tehdä tietoisiksi ja sanallistaa sellaisia nykymusiikkikentän rakenteita, jotka mahdollisesti syrjivät yhdistyksen jäseniä. Kun ongelmat on ensin tehty näkyviksi, voi niihin pyrkiä vaikuttamaan konkreettisin toimin.

Tasa-arvon toteuttaminen on lakisääteinen velvollisuus

Työryhmän perustaminen lähti Minna Leinosen ja Riikka Talvitien yhteisehdotuksesta ja tarpeesta tutkia ”yleistä mielipidettä” tarkemmin. Talvitien mukaan on ollut pitkään vallalla mielipide, ettei säveltäjien keskuudessa ole mitään tasa-arvo-ongelmaa, koska musiikista ei kuulu sukupuoli.

”Olen tästä asiasta voimakkaasti eri mieltä. Tosin asiasta ei ole yhtä totuutta, vaan eri suuntaiset mielipiteet ovat sallittuja”, toteaa Talvitie. Hän muistuttaa, että tasa-arvon toteutuminen erilaisssa instituutioissa, työelämässä ja yhdistystoiminnassa on lakisääteinen velvollisuus. Työryhmä ymmärtää tasa-arvon käsitteen laajasti ja tutkii myös esimerkiksi muualta Suomeen muuttaneiden asemaa.

Tasa-arvotyöryhmään osallistuvat Sid Hille, Matei Gheorghiu, Minna Leinonen, Lauri Supponen, Jennah Vainio sekä Antti Auvinen ja Annu Mikkonen. Se kokoontuu noin 2 kuukauden välein.

Yhdenvertaisuuden teesit tähtäävät tasa-arvon ja diversiteetin toteutumiseen

Viime vuoden lokakuun Musiikki & Media -tapahtumassa luotiin perusteet musiikkialan teeseiksi edistämään tasa-arvoa ja diversiteettiä.

Nyt tammikuussa julkaistiin musiikkialan yhdenvertaisuuden 6 teesiä. Niitä on laadittu ottamaan huomioon tasa-arvon toteutuminen mm. viestinnässä, rekrytoinnissa ja palkkauksessa sekä päätöksenteossa. Teeseistä yksi on suunnattu myös lasten ja nuorten valinnanvapauteen oman musiikillisen polkunsa suhteen.

Suomen Säveltäjät on myös allekirjoittanut teesit ja noudattaa niiden periaatteita omassa toiminnassaan.

 

Katso myös
Yhdenvertainen musiikkiala -teesit

Lähde
Lauri Supponen: Tasa-arvotyöryhmä (Kompositio 2/2017)

Kuva: Riikka Talvitie (kuvaaja: Maarit Kytöharju)

[24.1.2018]

  • Arkistot