Sävellyskoulutus Tampereella lakkautetaan

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) korkeakouluneuvosto päätti 25.10.2017 kokouksessaan, että musiikin koulutuksen säveltäjän suuntautumispolkuun ei oteta uusia opiskelijoita enää kevään 2018 yhteishausta alkaen. Sama päätös koskee esittävää säveltaidetta.

Tämä tarkoittaa, että tutkintoon johtava säveltäjäkoulutus lopetetaan Tampereella vähin erin. Nykyisille opiskelijoille taataan mahdollisuudet suorittaa tutkintonsa loppuun. Lehtori Hannu Pohjannoro kuvaa tilannetta näin:

”Musiikillinen monialaisuus – säveltäminen, esittävä säveltaide, musiikkipedagogia, kuoronjohto, teatterimusiikki –  on ollut TAMK Musiikin koulutuksen vahvuus, mikä on näkynyt mm. hakijamäärissä. Esittävän säveltaiteen ja sävellyksen opintopolkujen lakkautuspäätös vähentää merkittävästi tätä monialaisuutta. Se on tehnyt myös mahdolliseksi vuorovaikutuksen sekä koulutuksen sisällä että sen ulkopuolella. Nyt tehty päätös kaventaa myös tämän vuorovaikutuksen kautta saavutettavien muusikon työelämätaitojen kirjoa tulevilla opiskelijoilla.”

”Lisäksi päätökset vaarantavat sen positiivisen vaikutuksen, joka esimerkiksi sävellyskoulutuksella on ollut tamperelaiseen ja laajemminkin suomalaiseen kulttuurielämään. Juuri nyt, kun yleisiä talouden elpymisen merkkejä alkaa olla nähtävissä, tämänkaltaiset leikkauspäätökset ovat mahdollisimman huono signaali esimerkiksi ns. uuden luovan talouden toimijoiden suuntaan.”

Päätös lamauttaa tamperelaista kulttuurielämää

Korkeakouluneuvosto linjasi päätöksessään musiikin opintoja seuraavasti:

”Esittävän säveltaiteen ja säveltäjän osaamisalueet sisältyvät koulutukseen jatkossakin musiikkipedagogin tutkinnossa. Musiikin koulutuksen aloituspaikkamäärä säilyy entisellään.”

TAMK on jo aiemmin leikannut musiikin opetuksestaan musiikkiteknologian ja kirkkomusiikin linjat.

TAMKin sävellysopetus on synnyttänyt Tampereelle vireän ja rikkaan uuden musiikin kulttuurin. Nyt tehty päätös ulottuu kauas TAMKin käytäviltä: se lamauttaa tamperelaista kulttuurielemää ja vähentää suomalaisen luovan säveltaiteen monimuotoisuutta.

Suomen Säveltäjät ry:n hallitus on tyrmistynyt päätöksestä.

”Mikään retorinen kikkailu ei muuta sitä tosiasiaa, että Tampereen ammattikorkeakoulun korkeakouluneuvosto on lyhytnäköisellä päätöksellään lakkauttanut säveltäjäkoulutuksen Tampereella. Nyt tehty arvovalinta romuttaa osaltaan Suomen säveltaiteen monimuotoista ja menestyksekästä tulevaisuutta”, sanoo yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Antti Auvinen.

”Näyttää siltä, että päätöstä tehtäessä ei ole otettu huomioon Tampereen ammattikorkeakoulun säveltäjäkoulutuksen välittömiä ja välillisiä, koko maan musiikkikulttuuria rikastuttavia vaikutuksia.”

 

Katso myös
TAMK
TAMK: Koulutusyksiköt – Taide, musiikki ja media

Kuva: TAMKin pääsisäänkäynti (Wikipedia)

[13.11.2017]

  • Arkistot