Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto jakoi vuotuiset apurahat

Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahaston apurahat on jaettu suomalaisen musiikin päivänä.

Tänä vuonna jaettiin ensimmäisen kerran Erik Bergman -apuraha, jonka sai Lauri Kilpiö (kuvassa). Apuraha on suuruudeltaan 20 000 euroa. Varat tähän apurahaan on saatu Erik Bergmanin tekemän lahjoituksen tuotoista. Erik Bergman -apuraha jaetaan Erik Bergmanin säveltäjälaadun hengessä toimivalle, jo kykynsä osoittaneelle säveltäjälle. Apurahaa ei jaeta vuosittain.

Erik Bermgan -apurahan lisäksi jaettiin työskentelyapurahoja, sävellystilausavustuksia ja Pegasos-apurahoja. Pegasos-apurahoihin on saatu varat Suomen Kirjailijaliiton, Finlands svenska författareföreningin ja Suomen Säveltäjien saamista valokopiointikorvauksista.

Apurahan saajat löytyvät täältä.

 

Kuva: Saara Vuorijoki / Music Finland

  • Arkistot