Päivitetyt mallikustannussopimukset

Vuoden 2014 aikana Teoston jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajat kokoontuivat ahkerasti työstämään ajantasaistettua versiota musiikin kustantamisen mallisopimuksesta. Mallikustannussopimuksella on pitkä ja kunniakas perinne: ensimmäinen mallisopimus sekä liitteenä jaettu yleiset ehdot saatiin aikaiseksi vuonna 1981. Seuraava päivitys tehtiin vuonna 1996, kun kaikki ehdot siirrettiin itse sopimustekstiin. Vuoden 2008 uudistuksessa siirryttiin nuottipakostans. nuottioptioon, ja samalla päivitettiin myös vuonna1999 julkaistua  ”Kustantamisen hyvä käytäntö” –ohjevihkoa.
Aloite päivitystyöhön tuli Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry:n piiristä 2013. Tavoitteeksi asetettiin kahden sopimuksen malli: malli A eli nuotillinen sopimus ja malli B eli nuotiton/liitteen kanssa nuottioptiollinen malli. Konserttimusiikin maailmassa nuotteja on aina painettu ja painetaan jatkossakin, mutta muissa genreissä nuotteja ei enää tehdä siinä määrin kuin ennen, ja sopimuksen haluttiin heijastelevan alan nykykäytäntöjä sekä myös musiikkikustantajien uusia rooleja. Toinen tavoite liittyi sanamuotojen yksinkertaistamiseen sekä sopimuksen rakenteen selkeyttämiseen.
Malli A on siis ns. perinteinen kustannussopimus, jonka mukaan kustantaja julkaisee teoksesta nuotin. Sitä käytetään siis taide- ja kuoromusiikin teosten sekä melodisen pop-musiikin teosten kustannussopimusten mallina. Muutokset vuoden 1996/2008-mallisopimukseen ovat lähinnä teknisiä ja täsmentäviä.
Sopimusmallissa B graafisesta muodosta sopiminen on jätetty varsinaisen sopimuksen ulkopuolelle, vaikkakin graafisesta muodosta voidaan sopia samalla käyttäen sopimuksen B liitettä.

 

Mallin ovat hyväksyneet Suomen Säveltäjät ry:n johtokunta, Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry:n hallitus sekä Suomen Musiikkikustantajat ry:n hallitus alkusyksystä 2014. Suomen Säveltäjät ry kannustaa käyttämään oheista sopimusmallia aina, kun tekeillä on kustannussopimus. Malli on saatavissa yhdistyksen toimistosta painettuna suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi sekä suomenkielisenä sähköisenä lomakkeena, ks. Säveltäjän tietopankki > kustannussopimus.

Jari Eskola
, julkaistu alun perin Kompositio-lehden numerossa 2-3/2014
  • Arkistot